close

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung, những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngày 05/8/2016, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp được trực tuyến qua 12 điểm cầu tại các địa phương: Vũng Tàu, Tp.HCM, Sóc Trăng, Cà Mau, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nội.

Tham dự hội nghị có GS, TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Trần Quang Dũng- Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Phan Thanh Tùng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty, cùng gần 1.500 cán bộ Đảng viên, quần chúng ưu tú của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

GS Hoang Chi Bao

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020”, “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)”, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toan canh

Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ Tổng công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay. Đồng chí cũng quán triệt nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Chi/Đảng bộ trực thuộc trong việc tổ chức nghiên cứu thảo luận các nội dung đã tiếp thu tại hội nghị trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ để tất cả các đồng chí đảng viên đóng góp ý kiến, qua đó hoàn thiện các bản thu hoạch.

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy, đoàn thể tiếp tục triển khai, tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện và đặc thù sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đặc biệt tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về quan điểm tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được Tập đoàn giao.

Nguyễn Tân Vinh