close

Đảng ủy Tổng công ty PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 16/01/2023, tại Hội trường trụ sở Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng và tổng kết công tác Đảng năm 2022. 
Hội nghị được vinh dự đón tiếp Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; Trưởng phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Trưởng phó các Đoàn thể chính trị xã hội; Trưởng phó các Ban chức năng, Văn phòng Tổng công ty; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc và Người đại điện của Tổng công ty giữ chức Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu đã nghe Đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 tình hình chính trị, kinh tế vĩ mô trên thế giới có nhiều biến động phức tạp và diễn biến khó lường, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu , nhiên liệu đầu vào và chi phí vận tải tăng cao. Trong nước, ngành dầu khí Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức bởi xu hướng chuyển dịch năng lượng và năng lượng tái tạo; các mỏ dầu khí suy giảm sản lượng tự nhiên; các lô/ mỏ nhận lại từ nhà thầu nước ngoài chưa có cơ chế vận hành dẫn đến việc đầu tư các dự án mới cho thăm dò khai thác, gia tăng trữ lượng trong nước gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Ban điều hành đã thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, cùng với sự đoàn kết, cố gắng vượt khó của toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2022 với đã đạt doanh thu hợp nhất 16.900 tỷ đồng, bằng 169% kế hoạch, 114,9% so với năm 2021. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch, 123,0% so với năm 2021. Đây là nỗ lực hết sức to lớn của PTSC trong bối cảnh các dự án, công việc của thị trường dịch vụ dầu khí trong nước hết sức khó khăn. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2022 đạt trên 44%, tăng nhiều so với những năm trước đây cho thấy nỗ lực chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang thị trường nước ngoài của PTSC nhằm đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định, bền vững.

Đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo kết quả sxkd năm 2022 & phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Đồng chí Trần Ngọc Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thay mặt Đảng ủy Tổng Công ty trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng ủy Tổng Công ty đã bám sát Chương trình công tác, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Trần Ngọc Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT  báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Trần Hồ Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày Chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2023.

Đồng chí Trần Hồ Bắc – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2023

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao năng lực, thành quả của Tổng Công ty PTSC đã đạt được trong năm 2022, biểu dương kết quả hoạt động sxkd và công tác Đảng PTSC đã đạt được.

Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2022 của Đảng bộ Tổng công ty, Các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định khen thưởng Tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022, gồm có: Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty; Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC; Đảng bộ Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí; Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC; Chi bộ Hành chính Kế toán thuộc Đảng bộ Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí; Chi bộ Đội Dịch vụ Cảng Dung Quất thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 được khen thưởng

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đánh giá những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong năm 2022 là đáng ghi nhận. Trong năm 2023, Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nắm vững thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển kinh doanh ngoài dầu khí, tập trung phát triển năng lượng tái tạo , đảm bảo an toàn tuyệt đối, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm thực chất hơn về công tác Đảng, đầy mạnh công tác kết nạp Đảng viên, đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành của Đảng, tăng cường quan tâm hỗ trợ các Đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả công tác Đoàn thể vào hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kết nối, tiết kiệm, phát huy hiệu quả. Sau nửa ngày làm việc với cường độ tập trung cao, “Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng & Tổng kết công tác Đảng năm 2022” của Tổng công ty PTSC đã kết thúc thành công - tốt đẹp.

Tin bài : Nguyễn Thị Thắm - Hình ảnh : Vũ Văn Lâm