close

Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Chiều 25/12, tại Thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quý IV & Tổng kết công tác Đảng năm 2015. Tới dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đoàn thể chính trị – xã hội và lãnh đạo các Ban Tổng công ty, các đơn vị thành viên/trực thuộc.

Trình bày báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT nêu rõ với vai trò là Đơn vị dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Địa phương, sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Ban chức năng Tập đoàn và sự quan tâm, hợp tác giúp đỡ của các Đơn vị thành viên Tập đoàn, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu dịch vụ, dịch vụ FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình… cho các công ty và nhà thầu dầu khí, đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2015 ước đạt 24.300 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch năm (điều chỉnh); lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.850 tỷ đồng, đạt 142,3% kế hoạch năm (về đích trước 3 tháng).

Đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP DVKT đã trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng. Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên về công tác đại hội, đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CP DVKT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả tất cả 83 tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty CP DVKT đã tổ chức thành công Đại hội, trong đó có 63 Chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017; 07 Chi bộ cơ sở và 13 Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào ngày 9 và 10/6/2015. Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung và đã bầu ra Ban chấp hành gồm  25 đồng chí, trong phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Kết quả Đại hội đã được Đảng ủy Tập đoàn chuẩn y theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã bám sát chương trình công tác, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng: Đã xây dựng và triển khai hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác tổ chức, quản lý cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể; công tác phát triển đảng viên đều được thực hiện tốt, trong năm đã kết nạp 145 đảng viên mới, chuyển chính thức 151 đồng chí; đã chỉ đạo thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2015 của Tổng công ty, cụ thể đã thực hiện hỗ trợ giáo dục – trường học, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cứu trợ nhân đạo với kinh phí hơn 50 tỷ đồng, đặc biệt là đã duy trì thực hiện tốt chương trình từ thiện không biên giới.

Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua kết quả đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2015, khen thưởng và đề xuất khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2015.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận góp ý vào dự thảo các báo cáo và trình bày những giải pháp để thực hiện có hiệu quả hoạt động SXKD và công tác xây dựng Đảng trong năm 2016.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thái Quốc Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP DVKT đánh giá cao kết quả Hội nghị và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, tập trung cao, tham gia tích cực vào từng nội dung của Hội nghị. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo. Về nhiệm vụ 2016, đồng chí Thái Quốc Hiệp đề nghị toàn Đảng bộ phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2015, đồng tâm, nhất trí khắc phục mọi khó khăn, thách thức tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Nguyễn Hữu Tuấn