close

Đảng ủy PTSC tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Sáng ngày 13/12/2022, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 tại trụ sở Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn Nhân lực Tập đoàn; đồng chí Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy,Tổng Giám đốc PTSC và đồng chí Trần Ngọc Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị PTSC chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Tổng công ty.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm các tập thể Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty; qua đó phân tích, làm rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc PTSC trong lãnh đạo, điều hành và sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể Cán bộ, Đảng viên, Người lao động PTSC trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp PTSC hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho các tập thể và cá nhân, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với sự phát triển của PTSC năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.


Tin bài: Nguyễn Hữu Tuấn - Hình ảnh: Vũ Văn Lâm