close

Đảng ủy PTSC tổ chức hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, tập thể lãnh đạo Tổng công ty theo Nghị quyết TW4, Khóa XIII

Ngày 05/5/2022, tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, tập thể lãnh đạo Tổng công ty theo Nghị quyết TW4, Khóa XIII. Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty. Cùng dự còn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng đã yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị tham gia góp ý cho báo cáo của cá nhân, tập thể lãnh đạo Tổng công ty với với tinh thần thẳng thắn, cầu thị và trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, trao đổi mang tính xây dựng để cùng nhau khắc phục, phát triển xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phan Thanh Tùng trình bày kiểm điểm

Các đại biểu đã tập trung lắng nghe Thường trực Đảng ủy báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời các đại biểu cũng nghe đồng chí Phan Thanh Tùng và đồng chí Lê Mạnh Cường trình bày báo cáo Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân.

Các đại biểu lắng nghe, trao đổi và góp ý tại Hội nghị
Trong thời gian qua, công tác tái cấu trúc, cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và xây dựng Đảng tại Tổng công ty, Đơn vị được Đảng bộ Tổng công ty đặc biệt quan tâm và luôn đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện; được xác định là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của Tổng công ty, Đơn vị. Đảng ủy Tổng công ty thực hiện lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, vận hành theo cơ chế Cấp uỷ Đảng lãnh đạo, Hội đồng quản trị quản lý, Tổng Giám đốc điều hành, các Đoàn thể phát huy đầy đủ quyền làm chủ và tham gia quản lý doanh nghiệp. Có thể khẳng định, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Nhờ đó, nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, khá đồng bộ, thống nhất, từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại Đơn vị. Nhận thức, trách nhiệm, ý thức “tự soi”, “tự sửa” của Cấp ủy, tổ chức Đảng và đa số cán bộ, Đảng viên được nâng lên; đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Đảng bộ được tăng cường hơn; huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị vào công tác xây dựng Đảng bộ Tổng công ty. Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực; công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty, v.v… có nhiều đổi mới, dần đi vào thực chất.
Đồng chí Phan Thanh Tùng đề nghị các đại biểu thẳng thắn trao đổi, góp ý về ưu, khuyết điểm của các kiểm điểm đã trình bày và bổ sung thêm để hoàn thiện đầy đủ vào bản kiểm điểm, đồng thời sẽ nghiên cứu hoàn thiện trong các hoạt động sắp tới của Đảng bộ.
Hội nghị khép lại thành công, tốt đẹp với nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đều bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể, cá nhân lãnh đạo Tổng công ty và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra trong thời gian sắp tới.
 
Tin bài: Nguyễn Minh Hoàng

Hình ảnh: Vũ Văn Lâm