close

Đảng ủy PTSC tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Ngày 13/12 tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Đảng ủy Tổng công ty PTSC) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. Về phía Tổng công ty PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty.

sda

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cũng như trách nhiệm của các cá nhân trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm của các tập thể gồm Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; báo cáo kiểm điểm của các cá nhân trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty. Các tập thể và cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan nhìn nhận lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 để làm rõ những mặt ưu điểm, những kết quả hoạt động tích cực đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.sdgs

Năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt, tổ chức và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên, cũng như việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, với phương châm hành động, bản lĩnh vững vàng, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, Tổng công ty đã vượt qua những thách thức, về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong năm 2019, giá dầu thô tiếp tục biến động khó lường và bất lợi, ngành công nghiệp dầu khí vẫn còn nhiều khó khăn, cạnh tranh trong thị trường cung cấp dịch vụ dầu khí ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, sự hợp tác, giúp đỡ của các Ban và đơn vị trong Tập đoàn, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể Đảng viên, Người lao động Tổng công ty đã đồng lòng, nhất trí, khắc phúc các khó khăn và đạt được những kết quả như sau: Doanh thu hợp nhất ước thực hiện cả năm 2019 của toàn Tổng Công ty đạt 16.000 tỷ VNĐ, đạt 123% Kế hoạch năm, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 860 tỷ VNĐ, đạt 123% Kế hoạch năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, thông qua công tác kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã cùng thảo luận, trao đổi, đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và mỗi cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện ngày một tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị kiểm điểm của Tổng Công ty đã hoàn thành các nội dung đã đề ra, đại diện Đảng ủy Tập đoàn tham dự cũng đã phát biểu, đánh giá cao công tác chuẩn bị, nội dung các báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân đồng thời đánh giá cao các thành tích mà PTSC đã đạt được trong năm 2019.

Nguyễn Hữu Tuấn