close

Đảng ủy PTSC Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập & kiện toàn chi bộ trực thuộc

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty PTSC, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc, ngày 22/07/2019, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và kiện toàn Chi bộ trực thuộc.Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Thanh Thuận – Văn phòng Đảng ủy Công ty đã công bố Quyết định số 148 – QĐ/ĐU ngày 25/06/2019 của Đảng ủy Công ty về việc thành lập Chi bộ Sản xuất 1 và chỉ định Chi ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Sản xuất 1; Công bố quyết định số 147 – QĐ/ĐU ngày 25/06/2019 về việc kiện toàn Chi bộ Văn phòng 1 và chỉ định Chi ủy gồm 05 đồng chí, đồng chí Đỗ Tiến Công – Đảng viên, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng 1.Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Ngà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã chúc mừng các Chi bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp ủy Chi bộ tăng cường công tác lãnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, người lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác và sinh hoạt của các Chi bộ, các Chi bộ phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Công ty.


 Đại diện Chi ủy Chi bộ Sản xuất 1 nhận Quyết định thành lập Chi bộ Sản xuất 1

 

Đại diện Chi ủy Chi bộ Văn phòng 1 nhận Quyết định Kiện toàn Chi bộ Văn phòng 1


    Với việc thành lập Chi bộ Sản xuất 1 trên cơ sở tách các bộ phận từ Chi bộ Văn phòng 1 và kiện toàn lại Chi bộ Văn phòng 1 sẽ giúp tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty, thúc đẩy, hỗ trợ tốt hơn công tác lãnh chỉ đạo của các mảng dịch vụ, công việc; đẩy mạnh  hoạt động của các đoàn thể; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng Chi bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của Đảng bộ Công ty.

Huỳnh Trúc Phương – Nguyễn Huy Tuấn