close

Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty PTSC tổ chức hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty theo Nghị quyết TW4, Khóa XIII

Ngày 26/5/2022, tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty theo Nghị quyết TW4, Khóa XIII. Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Cùng dự còn có các đồng chí ủy viên ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và Trưởng/Phó các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Trần Ngọc Chương và đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc điều hành Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Chương đã yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị tham gia góp ý cho báo cáo của tập thể BCH và cá nhân người đứng đầu với với tinh thần thẳng thắn, cầu thị và trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, trao đổi mang tính xây dựng để cùng nhau khắc phục, phát triển xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch vững mạnh.
Các đại biểu đã tập trung lắng nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc báo cáo về kết quả hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty trong quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Đồng thời trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Trong quý I năm 2022, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã triển khai sớm, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, đã hoàn thành tốt  các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính; chỉ đạo, phê duyệt và hỗ trợ Đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công đại hội Đoàn; hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả công tác tái cấu trúc Cơ quan Tổng công ty, tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội để biết chủ trương và phối hợp thực hiện, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 
Về nhiệm vụ trong quý II năm 2022, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm như lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022–2025.
Tiếp theo Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Chương trình bày kiểm điểm của cá nhân đồng chí với vai trò là Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty về việc thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tổng Công ty theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Trần Ngọc Chương đề nghị các đại biểu thẳng thắn trao đổi, góp ý về ưu, khuyết điểm của Ban chấp hành và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, bổ sung thêm để hoàn thiện bản thân. Việc tiến hành kiểm điểm bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng tiến tới khắc phục triệt để hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu “người đứng đầu” trong thực hiện quy định của Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong toàn Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty theo tinh thần cấp trên phải làm gương để cấp dưới noi theo; tích cực nắm bắt dư luận trong cán bộ, đảng viên, người lao động và trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để nắm bắt kịp thời thông tin, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động. 


Các đại biểu tham dự trao đổi ý kiến, đóng góp
Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến trao đổi của các đồng chí tham dự hội nghị và bổ sung đầy đủ vào bản kiểm điểm, đồng thời sẽ nghiên cứu, hoàn thiện trong các hoạt động sắp tới của Đảng bộ.
Hội nghị khép lại thành công, tốt đẹp với nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đều bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra trong quý II năm 2022.
 

Nguyễn Minh Hoàng