close

Đảng bộ Tổng công ty lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong Qúy I - 2019

Ngày 29/3 vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng và sơ kết công tác Quý I-2019; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV; đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Trịnh Dũng – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực.

Về phía Tổng công ty có đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Trưởng các Ban,Văn phòng,  Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bí thư các Chi/Đảng bộ cơ sở trực thuộc, Người đại diện Tổng công ty giữ chức Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã bỏ phiếu tín nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí cán bộ chủ chốt đã bỏ phiếu tín nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng  của Tổng công ty. Kết quả tín nhiệm đã được công bố tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I-2019 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019, cụ thể như: Doanh thu hợp nhất thực hiện quý I năm 2019 ước đạt 3.800 tỷ đồng, đạt 146% so với kế hoạch quý I năm 2019, bằng 29% kế hoạch năm, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện quý I năm 2019 ước đạt 350 tỷ đồng, đạt 250% kế hoạch quý I năm 2019, bằng 50% kế hoạch năm, tăng 18% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018.

PHOTO-2019-04-02-13-49-07

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo công tác Xây dựng Đảng quý I-2019, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến phát biểu đóng góp vào những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra những khó khăn và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong quý II – năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN đã hoan nghênh, biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Đảng bộ Tổng công ty trong quý I-2019. Ông Phạm Xuân Cảnh khẳng định: lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu chí chất lượng cao mà đơn vị là chủ lực, trụ cột có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của PVN, việc phát triển của đơn vị không chỉ có ý nghĩa cho đơn vị mà cả ý nghĩa thúc đẩy các lĩnh vực dầu khí khác phát triển. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đơn vị liên quan đến những dự án khó khăn, vướng mắc và sẽ cùng lãnh đạo PVN bàn bạc tháo gỡ cùng đơn vị trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý đơn vị phải thực hiện tốt các giải pháp, nhất là việc cải tiến nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị doanh nghiệp, tăng tính tự chủ của doanh nghiệp, chú trọng giữ gìn nhiệt huyết, tinh thần của người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019, góp phần vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đánh giá những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong quý I – năm 2019 là đáng ghi nhận, quyết tâm và làm tốt việc phát triển dịch vụ ra nước ngoài, phát triển dịch vụ trên bờ. Đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh đến những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch quý II – năm 2019 như: thực hiện công tác tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, các giải pháp về quản lý, quản trị rủi ro, phát huy vai trò đứng đầu của các đồng chí Bí thư cấp ủy, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai tốt chương trình đề ra trong năm 2019.

Nguyễn Hữu Tuấn