close

Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức thành công “Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng & Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020”

Ngày 09/7/2020, Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty DVKT) đã tổ chức thành công “Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng & Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020” tại trụ sở văn phòng Tổng Công ty.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng/Phó các Ban chức năng,  Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Tổng Công ty; Bí thư các Chi/Đảng bộ cơ sở trực thuộc, Người đại diện Tổng công ty giữ chức Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; bảo hộ thương mại gia tăng, cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu… ngày càng gia tăng tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế nước ta.

Tổng Công ty tiếp tục đối mặt những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: Doanh thu hợp nhất thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 7.337 tỷ đồng, đạt 122% Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, bằng 49% Kế hoạch năm, giảm 19% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 442 tỷ đồng, đạt 138% Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, bằng 55% Kế hoạch năm, giảm 38% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty DVKT lần thứ VII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trình bày báo cáo công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong  6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Tổng Công ty DVKT đã lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị sau:

  • Xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty DVKT, trong đó có những nội dung tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 gắn liền với công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.
  • Chỉ đạo các Đoàn thể Chính trị – Xã hội phát động phong trào thi đua ở các công trình, dự án trong Tổng Công ty DVKT năm 2020.
  • Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận, lựa chọn những nhiệm vụ cần ưu tiên, tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo ở từng đơn vị và thống nhất ban hành Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 cho Cấp ủy, Người đứng đầu cấp ủy/đơn vị các Đảng bộ, Chi bộ, Đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty DVKT.
  • Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Tổng Công ty.
  • Chỉ đạo và triển khai tổ chức Đại hội đảng của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc, Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty DVKT, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó Đảng bộ Tổng Công ty DVKT cũng đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

  • Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động SXKD.
  • Các công tác liên quan tới giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo đoàn thể.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến phát biểu đóng góp vào những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra những khó khăn và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC đã đánh giá những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 là đáng ghi nhận. Đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh đến những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, trong đó: bám sát diễn biến giá dầu năm 2020, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng do Dịch bệnh COVID-19. Tập trung điều hành SXKD, áp dụng các biện pháp, giải pháp cần thiết để đánh giá tác động của thị trường đối với hoạt động SXKD, dự báo phân tích cơ hội và rủi ro để điều chỉnh cơ cấu các chỉ tiêu SXKD phù hợp, làm giảm thiệt hại ở mức cao nhất; quản lý dòng tiền, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai tốt chương trình đề ra trong năm 2020.

Nguyễn Minh Hoàng – Cơ quan Tổng Công ty

Một số hình ảnh tiêu biểu của Hội nghị:

DSC_2615

 

DSC_2609

 

DSC_2631

 

DSC_2624

 

DSC_2626