close

Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được Tuyên dương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cùng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 được tuyên dương, khen thưởng.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư, với quyết tâm cao, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các nội dung của Chỉ thị, đã thu được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ chủ chốt các cấp, được chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy Đảng đã quán triệt tinh thần “làm theo” tấm gương của Bác thành các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.


Việc “làm theo” Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị được cụ thể hóa bằng phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thông qua phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động đối với Đảng và Nhà nước. Cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị , xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lao động, sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng. Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tôn vinh, khen thưởng 80 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam vinh dự là 01 trong 5 Đảng bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được tuyên dương trong đợt này.

       Nguyễn Hữu Tuấn