close

Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC), Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trong thời gian từ ngày 19/02/2020 đến ngày 21/02/2020.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên, qua đó tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp, nghị quyết Chi bộ NK 2017-2020 , xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó bí thư của các Chi bộ đảm bảo đủ đức, đủ tài hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và thông qua Nghị quyết Đại hội của các Chi bộ sát đúng với tình hình để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả bầu cử Đại hội của các Chi bộ trực thuộc đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thành phần cơ cấu của Đảng ủy Công ty phê duyệt.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các Chi bộ hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội để chuẩn y cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy, đảm bảo lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

kho hang1 sx1 vp1 vp2_1

 

 Nguyễn Thị Nga – Nguyễn Văn Tuấn