close

Đảng bộ PTSC công bố và trao quyết định công tác cán bộ Cấp ủy

Ngày 13/12/2022, tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tại thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến tại các điểm cầu trong Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty PTSC đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ Cấp ủy.
Tham dự buổi lễ, về phía Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh -Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn Nhân lực Tập đoàn. Về phía Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trưởng các Ban Chức năng, Văn phòng Tổng công ty; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc; Người đại diện của Tổng công ty giữ chức danh Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên trực thuộc.


Tại buổi lễ, đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn đã công bố quyết định của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ định, chuẩn y nhân sự tham gia Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty PTSC nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: đồng chí Trần Ngọc Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Trần Hoài Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đồng chí Đỗ Huy Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty được chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty PTSC; đồng chí Phạm Đình Kiên - Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Tuấn - Trưởng Ban Thương mại Tổng công ty, đồng chí Trương Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; đồng chí Phạm Đình Kiên được chuẩn y giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và đồng chí Trần Hồ Bắc giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PTSC.
Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã trao quyết định và chúc mừng các đồng chí cán bộ của PTSC mới được chỉ định và chuẩn y vào các chức danh của Cấp ủy.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Cảnh chúc mừng Đảng bộ PTSC, chúc mừng các đồng chí đã được chỉ định, chuẩn y, góp phần củng cố nguồn lực, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ PTSC trên các mặt công tác, đồng chí nhấn mạnh, các đồng chí được chỉ định, chuẩn y tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PTSC đã có thời gian dài công tác trong Đơn vị, trải qua nhiều cương vị và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với uy tín cùng năng lực, kinh nghiệm, các đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào các chức danh trên và tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa trong thời gian tới.


Thay mặt các đồng chí được chỉ định, chuẩn y tham gia Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, tân Phó Bí thư Đảng ủy Trần Ngọc Chương bày tỏ sự cảm ơn đối với sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty đã giao trọng trách mới. Trên cương vị công tác mới, ông Trần Ngọc Chương cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty đoàn kết, chung sức chung lòng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng niềm tin của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PTSC.


Tin bài: Nguyễn Hữu Tuấn - Hình ảnh : Vũ Văn Lâm