close

Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22/5/2020, tại Hội trường tầng 1, trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty có đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo là thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty, Trưởng các Ban chức năng Tổng Công ty, Đại diện Cấp ủy các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

Về phía Cơ quan Tổng Công ty có đồng chí Trần Ngọc Chương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty, Trưởng Ban TCNS; đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty, Thành viên HĐQT Tổng Công ty, cùng 50 Đại biểu đương nhiên và được bầu từ Đại hội của 04 Chi bộ trực thuộc, đại diện cho 95 Đảng viên của Cơ quan Tổng Công ty về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Chi hội Cựu chiến binh Cơ quan Tổng Công ty tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tập đoàn và Tổng Công ty; tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ đảng viên; đổi mới, sắp xếp, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Cơ quan Tổng Công ty; công tác đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, bồi dưỡng đảng viên mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quy hoạch Cấp ủy đáp ứng yêu cầu phát triển đảng viên mới trong Cơ quan Tổng Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty đã quán triệt và cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, luôn xác định nhiệm vụ chính trị lớn nhất là tham mưu cho Ban lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh những kết quả này đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ của toàn Tổng Công ty và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng Công ty giao, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty PTSC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 07 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty PTSC gồm 19 đồng chí chính thức, 02 đồng chí dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty đã bầu đồng chí Trần Ngọc Chương – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Trưởng Ban TCNS tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với tỉ lệ nhất trí cao.

Trước khi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đã bầu ra Chi ủy khóa mới, cụ thể như sau:

Chi bộ Văn phòng 1

 • Đồng chí Trần Mạc Quân – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Nguyễn Văn Bảo – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Nguyễn Đức Thủy – Chi ủy viên.

Chi bộ Văn phòng 2

 • Đồng chí Trần Hoài Nam – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Trần Xuân Tài – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Lê Nho Thạc – Chi ủy viên.

Chi bộ Văn phòng 3

 • Đồng chí Đỗ Huy Thế – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Trần Công Chiếu – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Chi ủy viên.

Chi bộ Văn phòng 4

 • Đồng chí Trần Đức Thắng – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Vũ Thanh Khiêm – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Chi ủy viên.

Nguyễn Minh Hoàng – Cơ quan Tổng Công ty

Một số hình ảnh của Đại hội

4

5

6