close

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty PTSC hoàn thành việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025

Được sự phê duyệt của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, từ ngày 25/8/2022 đến 31/8/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty bao gồm Chi bộ Văn phòng 1, Chi bộ Văn phòng 2, Chi bộ Văn phòng 3 và Chi bộ Văn phòng 4 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội các Chi bộ đều có Thường trực Đảng ủy Cơ quan TCT và đại diện các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Theo hướng dẫn của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Đại hội các Chi bộ thực hiện 02 nội dung chính: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. (2) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi ủy Chi bộ Văn phòng 1 ra mắt Đại hội

Đại hội các Chi bộ được tiến hành trọng thể, trang trọng và tuân thủ đúng quy định hiện hành. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025. Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ khác được giao. 
Chi ủy, Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đến từng đảng viên. Chi ủy, Chi bộ đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi bộ; chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các công việc cụ thể hằng ngày; luôn bám sát chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch, nhiệm vụ của Tổng công ty để tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; áp dụng công nghệ tiên tiến phục vụ tốt cho hoạt động của Tổng công ty; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên; xây dựng đội ngũ vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có sức chiến đấu cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến với Đại hội; tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, tập trung vào các giải pháp cụ thể đã đề ra, chuẩn bị sẵn nguồn lực cho các Dự án sắp tới, đồng thời đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tại Cơ quan Tổng công ty đảm bảo đúng người, đúng việc và đúng thu nhập. Đại hội các Chi bộ đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

Chi ủy Chi bộ Văn phòng 2 ra mắt Đại hội

Đại hội các Chi bộ cũng thống nhất lựa chọn, bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể.

Chi ủy Chi bộ Văn phòng 3 ra mắt Đại hội

 Chi ủy Chi bộ Văn phòng 4 ra mắt Đại hội

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra cho các Đảng bộ trực thuộc.

Danh sách Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ:
Chi bộ Văn phòng 1
- Đồng chí Trần Mạc Quân – Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Nguyễn Văn Bảo – Phó Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Nguyễn Đức Thủy – Chi ủy viên Chi bộ.
Chi bộ Văn phòng 2
- Đồng chí Nguyễn Tuấn – Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Nguyễn Quang Thường – Phó Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Phạm Trung Thực – Chi ủy viên Chi bộ.
Chi bộ Văn phòng 3
- Đồng chí Đỗ Huy Thế – Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Phó Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Chi ủy viên Chi bộ;
Chi bộ Văn phòng 4
- Đồng chí Trần Đức Thắng – Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Vũ Thanh Khiêm – Phó Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Phạm Đình Kiên – Chi ủy viên Chi bộ.

Nguyễn Minh Hoàng