close

Đại hội công đoàn cơ sở Ban dự án Nhiệt điện Long Phú PTSC

Vừa qua, Công đoàn cở sở Ban dự án Nhiệt điện Long Phú (PTSC Long Phú) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đức Cường - UV BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Vũ Hải Nam - UV BCH Công đoàn Tổng công ty cùng toàn thể đại biểu được triệu tập.


 

Đại hội đã nghe đồng chí Hồ Sĩ Nhật Thái - Chủ tịch Công đoàn PTSC Long Phú trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ sở. Ở nhiệm kỳ 2017-2023, với nhiều biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong cơ cấu tổ chức nhân sự, Công đoàn cơ sở đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình để chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ), bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. 

Công đoàn đã phối hợp với Ban lãnh đạo quan tâm phát triển toàn diện cho CBCNV cả về tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đời sống tinh thần để NLĐ luôn tin tưởng và yên tâm lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn đã phối hợp có hiệu quả với các đoàn thể chính trị xã hội khác thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi văn hóa, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Công tác Nữ công cũng được quan tâm và đóng góp nhiều kết quả tích cực trong hoạt động Công đoàn của nhiệm kỳ. Thu chi tài chính Công đoàn minh bạch, rõ ràng, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Trong nhiệm kỳ qua không xảy ra tranh chấp lao động, khiếu nại, đình công của NLĐ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mai Loan - Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công PTSC Long Phú đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2017 - 2023. Trong nhiệm kỳ qua, BCH đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. BCH đã phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả; BCH đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc làm tốt việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng các quy chế: Quy chế đối thoại định kỳ nơi làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ và Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc cùng các quy định của Đơn vị và của Tổng công ty. Tuy nhiên, BCH nhiệm kỳ 2017-2023 vẫn còn tồn tại các hạn chế và đã thẳng thắn nhìn nhận cũng như định hướng khắc phục ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Mạnh Huynh - Ủy viên phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ đã được Công đoàn phát huy tốt. Trong giai đoạn nhiều thăng trầm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh, Công đoàn đã luôn đồng hành, gắn kết cùng Đảng ủy, Ban lãnh đạo Chi nhánh, chia sẻ khó khăn, điều chỉnh các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn để thích ứng linh hoạt. Đồng chí cũng chỉ đạo Đại hội cần phát huy trí tuệ, tập trung, sáng suốt lựa chọn, bầu BCH Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 có đủ năng lực để lãnh đạo công tác công đoàn và phong trào CNLĐ trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí đề nghị Công đoàn nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò và giữ vững tinh thần NLĐ Dầu khí, NLĐ PTSC, phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để vượt qua các khó khăn chung. Đồng thời, Công đoàn cần tiếp tục tạo ra nhiều sân chơi cho NLĐ, phát động phong trào thể dục thể thao sâu rộng cho đoàn viên nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu và gắn kết trong Chi nhánh.

Theo Quy chế bầu cử và đề án nhân sự đã được xem xét thông qua, Đại hội đã sáng suốt, dân chủ bầu ra BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 4 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty PTSC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Thay mặt Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Vũ Đức Cường - UV BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận những đóng góp và thành tích mà Công đoàn cơ sở PTSC Long Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, NLĐ trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Công đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của Đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao, tâm huyết của Đảng ủy và Ban lãnh đạo cùng sự năng nổ, nhiệt huyết, đoàn kết của người lao động, trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở PTSC Long Phú sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động, phong trào công nhân lao động, vượt qua các khó khăn, góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty.

Hồ Sĩ Nhật Thái