close

Công đoàn PTSC Thanh Hóa tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2023-2028

Vừa qua, Công đoàn PTSC Thanh Hoá đã tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới Đại hội lần thứ VIII - Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tổng công ty PTSC có đồng chí Trần Ngọc Chương - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trần Toàn - UV BCH Công đoàn Dầu khí, UV BTV Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Vũ Đức Cường - UV BCH Công đoàn Dầu khí, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Đỗ Huy Thế - UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban TCNS Tổng công ty, các đồng chí chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty và 98 đồng chí đại biểu đại diện cho 461 người lao động PTSC Thanh Hoá tham dự.

Đồng chí Tô Ngọc Thụ - Phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn Công ty

Đại hội đã nghe đồng chí Tô Ngọc Thụ - Phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở từng bước phát triển, đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động ngày càng được nâng lên, không ngừng tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống thu nhập của người lao động. Tổng doanh thu Công ty trong 5 năm từ 2017-2022 đạt tổng 4.964,95 tỷ đồng so với kế hoạch là 4.189,45 tỷ đồng bằng 119% kế hoạch, lợi nhuận đạt tổng 225,6 tỷ đồng so với kế hoạch là 219 tỷ đồng bằng 103% kế hoạch, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân năm cuối kỳ bằng 141,25% so với năm đầu kỳ. Công đoàn đã phối hợp có hiệu quả với chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi văn hóa, giải trí cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Đỗ Tiến Công - Phó chủ tịch Công đoàn

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Công - Phó chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2017 - 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng, giám sát và hướng dẫn thực hiện Nội quy lao động trong Công ty; thực hiện tốt thoả ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại Công ty. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội, của Đoàn viên trong toàn Công ty, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Công đoàn ứng với tình hình phát triển mới; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, tuyên truyền, chế độ chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Người lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, đối thoại với NSDLĐ để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Ngà - UV BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá cao hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động đã được Công đoàn được phát huy tốt. Công tác tuyên truyền, triển khai các Nghị Quyết của cấp trên được thực hiện tốt. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả, bồi đắp tư tưởng bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo niềm tin cho người lao động, tinh thần trách nhiệm cao, biết chia sẻ những khó khăn với Công ty và cộng đồng. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng để bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Đồng chí cũng bày tỏ tới Công đoàn Tổng công ty đã tin tưởng, giao phó công đoàn PTSC Thanh Hoá tổ chức Đại hội điểm và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn sẽ khẳng định được vị thế của Người Dầu khí; phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua sáng kiến cải tiến trong sản xuất lao động để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ, nhất là NLĐ làm dự án xa nhà; tuyên truyền và phát huy hơn nữa Quy tắc văn hoá PTSC Thanh Hoá trong các hoạt động của Công ty.

Đồng chí Lê Văn Ngà - UV BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty 

Thay mặt Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Trần Toàn - UV BCH Công đoàn Dầu khí, UV BTV Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã có bài phát biểu tại Đại hội, đồng chí ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích mà Công đoàn PTSC Thanh Hoá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, là Công đoàn cơ sở vững mạnh, có nhiều thành tích trong Công đoàn Tổng công ty. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở cần tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, công chức, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Công đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua do cơ quan và tổ chức công đoàn phát động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức và người lao động; chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong đoàn viên, công chức và người lao động.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 11 đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Trần Toàn - UV BCH Công đoàn Dầu khí, UV BTV Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty 

Cũng tại Đại hội, thay mặt Công đoàn Dầu khí, đồng chí Trần Ngọc Chương - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trần Toàn - UV BCH Công đoàn Dầu khí, UV BTV Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã trao Bằng khen của Công đoàn Dầu khí cho Công đoàn PTSC Thanh Hoá chuyên đề Văn hoá - Thể thao năm 2022. Đồng thời, Đại hội đã tuyên dương 15 cá nhân nhằm ghi nhận, biểu dương những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt đồng Công đoàn nhiệm kỳ qua.

Công tác bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Ra mắt BCH Công đoàn Công ty khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028

PTSC Thanh Hoá vinh dự nhận Bằng khen của Công đoàn Dầu khí về chuyên đề Văn hoá - Thể thao năm 2022

Tuyên dương 15 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt đồng Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 

Cũng trong cùng ngày, Công đoàn PTSC Thanh Hoá tổ chức cuộc họp BCH phiên thứ nhất và bầu ra Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty là các đồng chí Đỗ Tiến Công giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Hoàng Duy Cương giữ chức vụ Phó chủ tịch và đồng chí Nguyễn Kim Đồng giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Tin bài: Nguyễn Thị Nga - Hình ảnh: Nguyễn Hải Dương