close

Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày 27/09/2019, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019- 2022.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty PTSC và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty PTSC.

 

Đ/c Nguyễn Tân Vinh Bí thư Đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

Về phía lãnh đạo Đơn vị có sự tham dự của đồng chí Phùng Như Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng đại diện Chi ủy Chi bộ I, Công đoàn, Ban Kiểm soát, Chi Hội cựu chiến binh, Ban nữ công, Trưởng các Phòng/Đội chuyên môn Công ty.

 

Đ/c Phùng Như Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

 Sau 03 giờ làm việc tích cực, đúng điều lệ và trách nhiệm cao, đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo, Nghị quyết Đại hội, bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tân Vinh – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty PTSC và đồng chí Phùng Như Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên PVSB trong suốt nhiệm kỳ 2017-2019 và đặt niềm tin vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Đoàn thanh niên cần phát huy tinh thần xung kích, chủ động sáng tạo hơn nữa trong hoạt động công tác đoàn và hoàn thành tốt các mục tiêu SXKD của Công ty, đặc biệt cần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Thị Xuân Phượng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tân Vinh và đồng chí Phùng Như Dũng và hứa trước Đại hội sẽ cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới hoàn thành nhiệm vụ và nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đào Văn Cường –  Đoàn Thanh niên Công ty PVSB