close

Các Chi Bộ Trực Thuộc Đảng Ủy Cơ Quan Tổng Công Ty Tổ Chức Thành Công Đại Hội Nhiệm Kỳ 2017-2020

Được sự đồng ý của Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT), trong các ngày từ ngày 10-12/7/2017, 04 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty CP DVKT (Chi bộ Văn phòng 1, Chi bộ Văn phòng 2, Chi bộ Văn phòng 3, Chi bộ văn phòng 4) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên Chi bộ, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2020 sát với tình hình thực tế của mỗi Chi bộ.

Công tác bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ đúng theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty CP DVKT.

Kết quả bầu cử Chi ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, cụ thể như sau:

 1. Chi bộ Văn phòng 1:
 • Đ/c Trần Mạc Quân, Trưởng Ban ATCL – Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Quang Chánh, Phó phụ trách Ban TCKT – Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Đức Thủy, Trưởng Ban Thư ký – Chi ủy viên

Dai hoi Chi bo Van phong 1

 1. Chi bộ Văn phòng 2:
 • Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng Ban TM – Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Đức Hạnh, Phó Ban KHĐT – Phó Bí thư
 • Đ/c Lê Nho Thạc, Chuyên viên Ban KHĐT – Chi ủy viên

 

Dai hoi Chi bo Van phong 2

 1. Chi bộ Văn phòng 3:
 • Đ/c Đỗ Huy Thế, Chánh Văn phòng – Bí thư
 • Đ/c Trần Công Chiếu, Phó Ban TCNS – Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Tân Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên – Chi ủy viên

Dai hoi Chi bo Van phong 3

4.Chi bộ Văn phòng 4:

 • Đ/c Trần Hồ Bắc, Trưởng Ban KTSX – Bí thư
 • Đ/c Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Công nghiệp – Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Ban KTSX – Chi ủy viên

Dai hoi Chi bo Van phong 4.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty CP DVKT là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kêu gọi toàn thể Đảng viên và CBNV các Bộ phận thuộc Cơ quan Tổng công ty CP DVKT phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu điều hành, góp phần hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, SXKD của Tổng công ty CP DVKT.

Nguyễn Tân Vinh