close

Bàn giao công trình thanh niên “Chốt an ninh – bảo vệ”

Tiếp tục phát huy các thế mạnh với đặc thù sản xuất thi công, Chi đoàn Khối Sản xuất trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (Công ty CKHH) đã tận dụng những vật tư sẵn có, vật tư tái sử dụng để đăng ký đảm nhận, thi công chế tạo và hoàn thành lắp đặt bàn giao Công trình thanh niên “Chốt an ninh – bảo vệ” tại khu tập thể PTSC, số 284 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu cho đơn vị chủ quản Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (Công ty TDV) vào ngày 23/7/2017. Đây là khu vực có nhiều cán bộ nhân viên trong Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty CP DVKT) & gia đình sinh sống nhiều năm qua.

Công trình bao gồm 01 bốt bảo vệ với nội thất bên trong, 01 cổng trượt và 01 barrie với tổng giá trị trên 60 triệu đồng, do chính các bạn ĐVTN thuộc Chi đoàn Khối sản xuất nghiên cứu thiết kế, lựa chọn và tìm kiếm vật tư, bố trí thi công, lắp đặt, chạy thử và hoàn thiện. Công trình này góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại khu tập thể và điều tiết lưu lượng giao thông, đảm bảo an toàn khi ra vào.

Ban giao CTTN 1

Phát biểu trong Lễ bàn giao, đại diện Đoàn thanh niên Tổng công ty CP DVKT, Đảng ủy Công ty CKHH & đại diện Công ty TDV đã đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Công ty CKHH, gửi lời khen tặng và tuyên dương đối với những cố gắng, nỗ lực của các bạn đoàn viên thanh niên trong quá trình thực hiện công trình. Hy vọng rằng, các bạn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, cùng với Công ty CKHH nói riêng và Tổng công ty CP DVKT nói chung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh & công tác an sinh xã hội.

Dương Hồng Thái