close

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Vừa qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty PTSC đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 & đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025. 
Tham dự Hội nghị, về phía đại diện Lãnh đạo Tổng công ty gồm có: đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trần Ngọc Chương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty; về phía Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và Trưởng/Phụ trách Ban chức năng, Ban Thư ký, Văn phòng Đảng - Đoàn thể Tổng công ty, Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.
Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Tân Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty (phụ trách) trình bày Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty. Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã lãnh đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện các công việc Đảng tuân thủ quy định, yêu cầu, đạt hiệu quả. Nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2023 được thực hiện quyết liệt trong điều kiện còn nhiều khó khăn.


Đồng chí Nguyễn Tân Vinh trình bày báo cáo 06 tháng đầu năm 2023

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe Đồng chí Đỗ Huy Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty trình bày Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua (2020-2023), Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Chi hội Cựu chiến binh Cơ quan Tổng công ty tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tập đoàn và Tổng công ty; tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ đảng viên; đổi mới, sắp xếp, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Cơ quan Tổng công ty; công tác đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, bồi dưỡng đảng viên mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quy hoạch Cấp ủy đáp ứng yêu cầu phát triển đảng viên mới trong Cơ quan Tổng Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

 
Đồng chí Đỗ Huy Thế trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã quán triệt và cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, luôn xác định nhiệm vụ chính trị lớn nhất là tham mưu cho Ban lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về các nội dung liên quan trực tiếp tới công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cũng như công tác tham mưu của các Ban chức năng và công tác sinh hoạt đảng viên của các Chi bộ trực thuộc.


 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Lê Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty PTSC, đã hoàn thành và xuất sắc các mặt công tác, các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025  và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng công ty giao, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.


Tin bài và ảnh: Nguyễn Minh Hoàng