close

Vietsovpetro tổng kết công tác an toàn, sức khỏe và môi trường

Ngày 16/2/2017 tại TP Vũng Tàu, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác an toàn – sức khỏe – môi trường (ATSKMT) năm 2016 và thông qua phương hướng công tác năm 2017.


Đồng chí Lê Hồng Thái, Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn phát biểu chỉ đạo (ảnh: Anh Tuấn)

Hội nghị đã nghe và trao đổi về 3 báo cáo, tham luận. Báo cáo tổng kết ATSKMT của Vietsovpetro trong năm 2016 và phương hướng công tác chính trong năm 2017 do đồng chí Lê Đăng Tâm, Trưởng phòng ATSKMT trình bày; tham luận “Những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro và các giải pháp khắc phục” do đồng chí Nguyễn Bá Cường, Phó ban Thanh tra phòng ngừa TTAT&BVMT trình bày; tham luận “Những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý ATSKMT trên các công trình sản xuất tại Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng” do đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó ban ATSKMT Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng trình bày.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nhấn mạnh, trong năm 2016 Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã lần lượt vượt qua các cột mốc 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu và 9 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không để xảy ra tai nạn lao động. Việc đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh đã góp phần to lớn vào thành tích chung của Vietsovpetro, giúp hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, không để xảy ra sự cố lớn nào.

Các báo cáo và tham luận đã tập trung trình bày những điểm thiếu sót, tồn tại cần khắc phục của Hệ thống quản lý ATSKMT trong năm 2016, nêu những đề xuất, kiến nghị, giải pháp cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thái – Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn đánh giá cao công tác ATSKMT của Vietsovpetro trong tình hình khó khăn, phải tiết giảm chi phí hoạt động như hiện nay. Các chỉ số về tần suất tai nạn lao động và tần suất sự cố năm 2016 của Vietsovpetro thấp hơn mức bình quân của toàn Tập đoàn là một điều đáng biểu dương. Dịp này, đồng chí đưa ra một số đề xuất, gợi ý để Vietsovpetro làm tốt hơn nữa công tác ATSKMT trong năm 2017 và các năm tiếp theo.


Trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2016 (ảnh: Anh Tuấn)

Đồng chí Krupenko E.V. – Phó Chánh kỹ sư Vietsovpetro yêu cầu những người làm công tác ATSKMT, lãnh đạo các đơn vị cơ sở cần tiếp thu, tổ chức công việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn, đồng thời tiếp tục cải tiến Hệ thống quản lý ATSKMT cho phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay của Vietsovpetro.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vietsovpetro đã trao bằng khen cho 2 tập thể là Xí nghiệp Khoan & Sửa giếng và Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan cùng 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2016.

P.V