close

Vietsovpetro tái khởi động các công trình biển

Sau khi cơn bão số 16 đi qua, sáng ngày 26/12, vào lúc 6h30, Ban Ứng cứu sự cố khẩn cấp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã họp và nhanh chóng quyết định tiến hành tái khởi động các công trình biển để tranh thủ khai thác dầu.

Lúc 6h30 sáng 26/12, Ban Ứng cứu sự cố khẩn cấp Vietsovpetro đã có cuộc họp khẩn, tổng hợp các báo cáo tình trạng giàn sau bão từ các công trình biển. Theo đó, tình trạng kỹ thuật của tất cả các công trình đều bình thường.

Ban Ứng cứu sự cố khẩn cấp đã quyết định tiến hành công việc khởi động lại các công trình biển vào lúc 7h00 sáng để tranh thủ khai thác dầu. Công việc được thực hiện theo Bản kế hoạch tổ chức – kỹ thuật về khởi động lại giàn.


Trực thăng đưa CBCNV quay trở lại các giàn khai thác mỏ Bạch Hổ

Đầu tiên, CBCNV đang cư trú tránh bão nhanh chóng được di chuyển ra giàn bằng máy bay trực thăng để khởi động các công trình khai thác. Các giếng tự phun trên các giàn được khởi động lại. Hai giếng khí tự nhiên ở giàn RC1/RC3 được mở lại để có khí cho khai thác bằng gaslift ở mỏ Rồng. Các giàn nén khí được hoạt động trở lại để cung cấp khí khởi động các giếng và khai thác bằng gaslift, đồng thời để chạy máy phát điện, khởi động lại giàn bơm ép nước 40000.

Cuối ngày 26/12 sẽ hoàn thành việc khởi động các công trình khai thác dầu sau bão.

Trước đó, để chuẩn bị ứng phó cơn bão số 16, trong 2 ngày 23 và 24/12, Vietsovpetro đã thực hiện 44 chuyến bay và sơ tán 934 người; đồng thời cho dừng toàn bộ hệ thống công nghệ khai thác, vận chuyển, thu gom dầu, khí trên các mỏ lô 09-1 và 04-3; kết thúc bơm rửa các đường ống dẫn dầu; kết thúc giảm áp trên hệ thống thu gom; giảm áp trên các đường khí gaslift (tận dụng để chạy máy phát điện trên CTK-3); dừng hoạt động khoan và sửa giếng; tiến hành bảo tồn các giếng khoan và sửa chữa lớn.

nh Phư