close

Vietsovpetro hỗ trợ cấp cứu trên biển và đưa 1 ngư dân về bờ

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ sản xuất và Giàn PPD 40000, sáng nay, ngày 07/08/2018, vào lúc 8g30’, giàn PPD 40000 (thuộc cụm giàn Công nghệ trung tâm số 2) đã tiếp nhận và hỗ trợ y tế cho 1 ngư dân tên Danh Lành (sinh 2001 – quê quán Kiên giang – làm việc trên tàu cá BV99846) bị tai nạn lao động từ tàu hải quân của Công ty 128 chuyển sang.

Ngay lập tức, bác sĩ của giàn đã tiến hành sơ cứu và chuyển bệnh nhân lên máy bay ( kết hợp trực đổi ca) để đưa về bờ Vũng Tàu lúc 11g15 với sự trợ giúp của nhân viên y tế Vietsovpetro được điều động từ bờ ra cùng máy bay.

Theo thông tin mới nhất, bệnh nhân đã được đưa về bờ an toàn và hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Lê Lợi.

Ngư dân đang được bác sĩ giàn PPD chăm sóc y tế

A.P (Theo tin từ Trung tâm điều độ sản xuất và ảnh từ Giàn PPD 40000)