close

Về hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm hạt nhựa Polypropylene (PP) của BSR

Vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có một số bài báo phản ánh về vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm hạt nhựa Polypropylene (PP) của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Petrovietnam công bố thông tin như sau:

1. Việc kinh doanh sản phẩm PP của BSR được quy định trong Quy chế kinh doanh sản phẩm PP do BSR ban hành năm 2014 và 2017. Quy chế đã quy định cụ thể, rõ ràng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện trong các năm 2016 – 2018, BSR đã không tuân thủ đầy đủ theo quy chế dẫn đến tình trạng hạn chế sự tham gia của bên mua, định giá bán chưa phù hợp, phân bổ lượng hàng cho khách hàng chưa đúng quy định… mà một số báo chí đã phản ánh.

2. Nhận thấy hiện tượng báo chí đã nêu là có thật, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra xem xét một cách toàn diện các vấn đề thương mại của BSR, để làm rõ các nội dung theo quy chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó có nội dung PP mà báo chí đã nêu. Đoàn kiểm tra đã có báo cáo, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang xem xét và sớm có kết luận.

3. Qua phản ánh của báo chí về việc kinh doanh PP tại BSR có dấu hiệu vi phạm, các cơ quan chức năng cũng đã thu thập hồ sơ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và BSR đã cung cấp đầy đủ tài liệu. Sau khi có báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra về vụ việc PP tại BSR, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng liên quan.

4. Khi có kết luận của cơ quan chức năng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ thông tin cụ thể, những hành vi và sự việc vi phạm sẽ được xử lý đúng người, đúng việc phù hợp với mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật. Việc xử lý các vi phạm không làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR.