close

Tuyên dương 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 26/3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ buổi đối thoại trực tuyến của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn với đoàn viên, thanh niên Dầu khí đã diễn ra Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, trong đó nhiều đoàn viên, thanh niên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực: quản lý, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào thanh niên... góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

30 thanh niên được tuyên dương là những tấm gương tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực: Nhà quản lý trẻ; Cán bộ Đoàn; đoàn viên, lao động trẻ tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn.

30 thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này là 30 câu chuyện sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trên mọi lĩnh vực, trong nghề nghiệp, trong cuộc sống. Đây chính là những tấm gương tiêu biểu nhất để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn và cộng đồng.

Hình ảnh tại buổi tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”:

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn trao hoa và biểu trưng cho đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu Nhà quản lý trẻ tiêu biểu, Cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Đoàn Khối DNTW, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với 30 Cán bộ đoàn viên tiêu biểu, Lao động trẻ tiêu biểu, Đảng viên trẻ tiêu biểu.

Theo PVN.