close

Tuổi trẻ Công ty Mẹ - PVN: Điểm sáng trong phong trào tình nguyện

Ngày 4/1, Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.
Tham dự hội nghị có Thành viên HĐTV PVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Mẹ – PVN Đinh Văn Sơn; Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phan Sỹ Linh; Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn Đỗ Anh Tuấn cùng các Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc.

Trong năm 2017, công tác đoàn của Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ – PVN đã có những chuyển biến tích cực về tư tưởng trong đoàn viên thanh niên Tập đoàn. Nhiều phong trào điển hình, nhiều sáng kiến mang lại lợi ích kinh tế lớn đã được đoàn thanh niên các đơn vị triển khai như: Phong trào “xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ – PVN Võ Nam Hải báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ – PVN Võ Nam Hải đã trình bày báo cáo tổng kết nêu bật vai trò của tuổi trẻ trong việc góp phần thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí. Trong đó, vai trò của Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ và các cơ sở đoàn trực thuộc đã tích cực, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế, chính trị xã hội của ngành.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” có 4 đề tài, sáng kiến – sáng tạo được gửi bình chọn tham gia Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2017. Tiêu biểu là Đoàn Thanh niên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông với 1 đề tài được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc và 1 đề tại được tuyên dương tại Sáng tạo trẻ Đoàn Tập đoàn. Năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ Tập đoàn đã được công nhận 1 công trình cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương, 12 công trình cấp Tập đoàn và 12 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với giá trị làm lợi về kinh tế là 1,170 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” – một điểm mạnh, đồng thời là nét văn hóa đặc trưng của người lao động Dầu khí, trong đó có Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ. Năm 2017, Đoàn Công ty Mẹ tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm như “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch hè tình nguyện 2017″… 100% các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Công ty Mẹ Tập đoàn có các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà bán trú dân nuôi… cho các gia đình chính sách, gia đình có công, thanh niên công nhân, học sinh nghèo hiếu học tại địa bàn có trụ sở làm việc. Tổng số tiền và hiện vật hỗ trợ công tác an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng là 1,088 tỷ đồng.

Với chủ đề công tác năm 2018 là “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn; tuổi trẻ Công ty Mẹ xung kích, sáng tạo, gương mẫu, tiên phong trong lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, các chi đoàn trong Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng, hiến kế nhiều giải pháp nhằm phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục mọi khó khăn góp phần nâng cao vị thế của ngành Dầu khí.

 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Đỗ Anh Tuấn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Đỗ Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí cũng lưu ý, năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Tập đoàn nói chung và Công ty Mẹ nói riêng, Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ cần tiếp tục đoàn kết hơn nữa để vượt qua những thách thức, khó khăn đó để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra.

Thành viên HĐTV PVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Mẹ – PVN Đinh Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đoàn Công ty Mẹ, Thành viên HĐTV PVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Mẹ – PVN Đinh Văn Sơn khẳng định: Những thành tích của Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Đồng chí đề nghị, trong năm 2018, Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ cần nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu cho Đảng ủy Công ty Mẹ và Đảng ủy Tập đoàn. Đồng thời, các cơ sở đoàn cũng cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới, đổi mới phương thức sinh hoạt, gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên và tăng cường vai trò của đoàn thanh niên trong việc phát động các phong trào thi đua.

 

Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017

Trong hội nghị, Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ.

 Đoàn Thanh niên Tập đoàn khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

 Đoàn Thanh niên Tập đoàn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

 Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

Nhân dịp này Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Vương Tâm