close

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power): Trước thềm IPO

Trước thềm IPO, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV, PV Power đã vượt qua những thách thức, khó khăn và đánh dấu năm hoạt động bằng những con số ấn tượng.
Chú trọng cổ phần hóa

Năm 2017, bằng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV-LĐ, PV Power đã quản lý, vận hành sản xuất các nhà máy điện (NMĐ) ổn định, tuyệt đối an toàn, hiệu quả, sản lượng điện dự kiến của PV Power đạt 20.529 triệu kWh, doanh thu toàn tổng công ty đạt 30.987 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.503 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.374 tỉ đồng và thực hiện tiết giảm chi phí 290 tỉ đồng.

Trước thềm IPO

Lãnh đạo PV Power đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện an toàn, chất lượng, vượt trước tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại các NMĐ Hủa Na, Cà Mau 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1, đang triển khai đại tu NMĐ Nhơn Trạch 1 và sẽ vượt trước tiến độ đề ra.

Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa của PV Power ngày 8-12-2017. PV Power đang hoàn thành các bước chuẩn bị (thư mời, hồ sơ chào hàng, tổ chức Roadshow/hội thảo, bản công bố thông tin…) để thực hiện IPO và lựa chọn cổ đông chiến lược. Dự kiến PV Power sẽ IPO trong cuối tháng 1-2018.

Trong công tác cổ phần hóa Công ty Mẹ – tổng công ty, PV Power đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp. Tổng công ty cũng đã phối hợp cùng tư vấn PSI hoàn thành hồ sơ chào hàng và dataroom dữ liệu về PV Power. Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và nhận được sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đã có 37 nhà đầu tư gửi thư quan tâm, trong đó có 28 nhà đầu tư ký thỏa thuận bảo mật.

Bên cạnh tập trung cho công tác cổ phần hóa, PV Power đã tích cực thực hiện công tác tái cơ cấu, đổi mới, phát triển doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác rà soát sắp xếp, cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ, các phòng, ban, sắp xếp lại tổ chức đơn vị theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ và hiệu quả.

Cũng trong năm 2017, PV Power đã thực hiện tốt công tác an toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT), các NMĐ vận hành tuyệt đối an toàn, đảm bảo tuân thủ tốt các quy định về môi trường. Đồng thời, tổng công ty cũng tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, chương trình hưởng ứng tháng hành động về ATSKMT năm 2017.

Về công tác an sinh xã hội (ASXH), tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện một số công trình ASXH theo kế hoạch được Tập đoàn phê duyệt với tổng giá trị là 70 tỉ đồng.

Cơ hội phát triển bền vững

Năm 2018, PV Power sẽ phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, PV GAS, TKV đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các NMĐ, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 21,57 tỉ kWh trên cơ sở tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD.

Ngoài ra, PV Power thực hiện các thủ tục, niêm yết cổ phiếu PV Power lên sàn chứng khoán, tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất và hoàn thiện công tác quyết toán cổ phần hóa theo đúng tiến độ được Tập đoàn phê duyệt. Đồng thời, PV Power tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc, thoái vốn tại các đơn vị thành viên để lành mạnh hóa tài chính của tổng công ty, đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Không chỉ vậy, trong định hướng chiến lược của PV Power, quan điểm nổi bật và xuyên suốt là phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. Tổng công ty đưa ra định hướng thực hiện tốt công tác ATSKMT, phòng chống cháy nổ tại các NMĐ. Đối với các nhà máy thủy điện, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác cắt lũ, đảm bảo thủy lợi.

Trong bức tranh toàn cảnh về ngành điện tại Việt Nam, nếu như trước đó PVN chỉ cung cấp nhiên liệu khí, đến nay đã cung cấp điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đóng góp khoảng 13% sản lượng điện quốc gia. Với quan điểm phát triển bền vững trên cơ sở năng lực cạnh tranh cao, mục tiêu hàng đầu của PV Power là trở thành một tổng công ty công nghiệp điện – dịch vụ mạnh, năng động trong sản xuất kinh doanh điện và cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan, trong đó lấy sản xuất điện là trọng tâm. Và chính những con số tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2017 sẽ là tiền đề vững chắc và là “bước chạy đà” mạnh mẽ cho chiến lược phát triển của PV Power sau khi IPO.

 Năm 2017, doanh thu toàn tổng công ty đạt 30.987 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.503 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.374 tỉ đồng và thực hiện tiết giảm chi phí đạt 290 tỉ đồng.

Vương Tâm