close

Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc Tập đoàn nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 4 Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2017), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ trong toàn Tập đoàn. Sau đây là toàn văn bức thư:

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Khoa học công nghệ và quản lý Khoa học công nghệ tại các Ban của Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn
Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 4 (18/5/2017), thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ trong toàn Tập đoàn lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.
Ba năm vừa qua kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trong toàn Tập đoàn đã có những khởi sắc rõ rệt, nhận thức về vai trò, vị trí của khoa học công nghệ đã dần được nâng cao.
Bước sang năm 2017, trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp theo chiều hướng không thuận lợi, đặc biệt là giá dầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn nhìn chung hết sức khó khăn và đầy thách thức. Tôi tin tưởng rằng với năng lực và nhiệt huyết của mình, mỗi cán bộ KHCN Dầu khí sẽ nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai các giải pháp khoa học công nghệ góp phần chung sức cùng toàn Tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi!
Hơn ai hết, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý KHCN phải là những người tiên phong nhất trong việc nghiên cứu, tìm hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần này, nhận diện những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí và các giải pháp để ứng phó với tác động tiêu cực, tận dụng các mặt tích cực. Đó chính là thông điệp, là đơn đặt hàng của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí với các nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm Ngày KHCN Việt Nam lần thứ tư này.
Một lần nữa tôi xin chúc toàn thể cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt được thành tích cao trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Chào thân ái!Nguyễn Vũ Trường Sơn
Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên,
Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam