close

Thông tin về công tác cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chiều ngày 09/3/2017, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng Lãnh đạo các Bộ Công Thương, Nội vụ và đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và cán bộ chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt  Nam để công bố Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng chí Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương, nhiệm vụ cụ thể của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Văn bản số 2095/ VPCP-TCCB thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho tới khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với nền kinh tế đất nước nói chung cũng như những đóng góp của cá nhân đồng chí Nguyễn Quốc Khánh trong những năm công tác trong ngành và thời điểm nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng chí Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong hoạt động của Bộ Công Thương chứ không liên quan đến vấn đề kỷ luật và chúc đồng chí Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục đóng góp cho Đảng và Nhà nước trên cương vị công tác mới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cũng đề nghị tập thể Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng lòng để cùng đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn hoàn thành tốt những nhiệm vụ, kế hoạch Chính phủ đã giao.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu cảm ơn đồng chí Nguyễn Quốc Khánh với những đóng góp trong giai đoạn đồng chí công tác tại Tập đoàn trên những cương vị khác nhau và bày tỏ quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động dầu khí sẽ giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng để xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Phát biểu với cán bộ chủ chốt Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ tri ân tới tập thể cán bộ, người lao động dầu khí đã cộng tác, hỗ trợ, khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh giá dầu thế giới suy giảm (cũng là giai đoạn đồng chí giữ cương vị chủ chốt tại Tập đoàn). Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh mong muốn Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục dành sự quan tâm lớn hơn nữa để chỉ đạo ngành Dầu khí hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao.