close

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Vững tin thực hiện kế hoạch năm 2018

Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tập thể lãnh đạo, người lao động toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vững tin sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao thực hiện trong năm 2018.

Năm 2017 là năm thắng lợi của PVN khi Tập đoàn về đích trước 3 đến 53 ngày hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao hồi đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; nộp ngân sách Nhà nước đạt 95,7 nghìn tỉ đồng, vượt 22,9 nghìn tỉ đồng so với kế hoạch đề ra, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Trung ương năm 2017.

Có được kết quả trên, trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hiệu quả của Đảng và Chính phủ; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với Tập đoàn ngày càng hiệu quả hơn. Trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên và tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc cho Tập đoàn; đặc biệt xử lý các đề xuất kiến nghị của Tập đoàn trong việc thực hiện khai thác dầu trong nước tăng thêm 1,0 triệu tấn so với kế hoạch đã duyệt… 

Tập thể lãnh đạo Tập đoàn bình tĩnh vượt khó, động viên kịp thời tinh thần CBCNV trong toàn Tập đoàn ổn định tư tưởng, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Bên cạnh đó, việc theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch, xây dựng các giải pháp ứng phó với những khó khăn khách quan, chủ quan đã được Tập đoàn chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả đã giúp Tập đoàn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao trong năm 2017. Sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao của tập thể CBCNV-LĐ trong toàn Tập đoàn đã mang lại kết quả cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Tập đoàn đối với mọi mặt hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thành viên, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương khi đề cập đến câu chuyện này cũng cho rằng, những kết quả mà PVN đã đạt được trong năm 2017 không chỉ thể hiện bản lĩnh, ý chí tập thể người lao động dầu khí mà còn chứng minh cho những bước đi đúng, những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.

Bước sang năm 2018, khi mà những khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí vẫn còn rất lớn. Giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường và duy trì ở mức thấp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường làm ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các lô còn mở của Tập đoàn.

Ngoài ra, việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường, các mỏ còn lại nhỏ cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, rủi ro địa chất ngày càng cao… sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu khai thác dầu trong nước cả năm 2018. Trong khi đó, điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn do phải triển khai ở vùng sâu và xa bờ trên Biển Đông; việc tìm kiếm, triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tốt ở nước ngoài ngày càng khó khăn do phải cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn, công ty dầu khí trên thế giới…

Nhận định những khó khăn, thách thức phải đối diện trong năm 2018 là vô cùng lớn, khó lường nhưng với những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định: Năm 2018, PVN nhất định sẽ hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Theo lãnh đạo PVN, những bài học kinh nghiệm được Tập đoàn rút ra để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2018 và những năm tiếp theo là: Tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ; đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển chung; bám sát chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, chiến lược và quy hoạch phát triển ngành, phát triển Tập đoàn cũng như nhiệm vụ, kế hoạch trong năm để chỉ đạo và điều hành, chủ động và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị thành viên; có chính sách phù hợp để thu hút nhân tài và khuyến khích lao động sáng tạo; tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật là công nhân lao động; phát huy tối đa nội lực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy vai trò, hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng.

Con đường phía trước có thể nhiều chông gai, thử thách nhưng tin rằng, với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, với bản lĩnh, trí tuệ đã được tôi rèn và được khẳng định “trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách”, PVN sẽ hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: “Tôi hy vọng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng và Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân cả nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong Tập đoàn và các bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế hoạt động trong những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội bền vững của đất nước”.

Thủy Nguyên