close

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí 2017

Ngày 23/3, tại TP Vũng Tàu, hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2017, định hướng giai đoạn 2018-2020 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Thập, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Quỳnh Lâm; đại diện các Ban, ngành Trung ương.

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập đoàn cùng đại diện cán bộ, công nhân viên làm công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí.

                                           Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập và Phó TGĐ Tập                                 đoàn Nguyễn Quỳnh Lâm chủ trì hội nghị

Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí là hoạt động động thường niên của Tập đoàn, là nơi tập trung trí tuệ để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí trong từng giai đoạn cụ thể. Hội nghị ngoài đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí năm 2016 còn tập trung đi sâu nhận dạng những tồn tại, khó khăn, thách thức sắp tới, từ đó thảo luận, tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí năm 2017, định hướng cho giai đoạn 2018-2020.

                          Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập nhận định, trong năm 2016, Tập đoàn đã tiếp tục phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng có. Việc giá dầu trên thế giới giảm mạnh từ tháng 10/2014 và giảm sâu vào đầu năm 2016 xuống mức 27 USD/thùng – mức thấp nhất trong vòng 13 năm gần đây đã trực tiếp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Tập đoàn đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng và triển khai một loạt các giải pháp cấp bách như: rà soát cắt giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành các dự án thăm dò khai thác; ưu tiên đầu tư các dự án có tính hiệu quả cao, rủi ro ít; giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cấp bách và có tính rủi ro cao.

Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn hội nghị sẽ là nơi tập trung trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ các quan điểm, nhận xét báo cáo của từng Ban; đồng thời nhận được các đề xuất, các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm giúp Tập đoàn và các đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức trong giai đoạn sắp tới.                   Hội nghị đã nghe các báo cáo trình bày của các Ban Tìm kiếm thăm dò, Ban Khai thác Dầu khí, Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí. Ngoài ra, các tham luận cũng được trình bày tại Hội nghị như: Công thác thăm dò thẩm lượng, phát triển khai thác mỏ năm 2016, kế hoạch 2017 và các phương án triển khai công tác tìm kiếm thăm dò của PVEP; định hướng thăm dò và phát triển khai thác trong điều kiện giá dầu thấp của Vietsovpetro; tình hình đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ra nước ngoài của Ban Dự án Dầu khí nước ngoài; giải pháp cho công tác thăm dò khai thác nhằm phát triển thị trường khí khu vực Bắc bể Sông Hồng của PVEP Sông Hồng; kết quả nghiên cứu, ứng dụng nâng cao hệ số thu hồi dầu của Viện Dầu khí Việt Nam, cũng như đề xuất chương trình nghiên cứu tổng thể.

Tiến sĩ Khoa học Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên TGĐ Tập đoàn tham gia thảo luận

Tiến sĩ Khoa học Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên TGĐ Tập đoàn tham gia thảo luận

                         

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng, các giải pháp ứng phó của PVEP, Vietsovpetro trong bối cảnh giá dầu suy giảm; phân tích, đánh giá thành công và tồn tại của các giải pháp đã áp dụng để hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí; rút ra bài học kinh nghiệm về công tác quản lý và điều hành trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch…

Đồng thời, hội nghị cũng đã nhận dạng khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thành công các mục tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí ở trong nước và ở nước ngoài trong năm 2017 và kế hoạch tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

Thành viên HĐTV Tập đoàn Đinh Văn Sơn đánh giá cao phần tham luận của các Ban, các đơn vị. Các trao đổi, ý kiến, nhận định được nêu ra trong hội nghị đã tập trung, nhấn mạnh vào các giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Đồng chí Đinh Văn Sơn cũng chỉ ra một số định hướng trong công tác phát triển các mỏ vừa và nhỏ, mỏ cận biên; phát triển công tác tìm kiếm thăm dò; phát triển đầu tư ra nước ngoài và các giải pháp nhằm tháo gỡ các quy chế nội bộ… Đồng thời chỉ đạo các Ban, các đơn vị phải tập trung, khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm; ngoài áp dụng công nghệ kỹ thuật, phải nâng cao, áp dụng công nghệ mới trong quản trị điều hành.

Đồng chí Đinh Văn Sơn nhấn mạnh, với tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh của người dầu khí, với sự đồng hành của các thế hệ, các đơn vị thành viên, cùng sự chỉ đạo của Chính phủ, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Bộ Công Thương cùng các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, trí tuệ, hội nghị Triển khai công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí năm 2017 với những báo cáo, đánh giá, đóng góp tâm huyết đã tìm ra được những giải pháp quan trọng, củng cố quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2017 và kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí giai đoạn 2018-2020, bảo đảm sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Nguyên Phương