close

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thu chuc mung cua Chu tich TĐ nhan ngay KHCN Viet Nam 18-5