close

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước

Ngày 11/10/2013, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các Vụ thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi gặp mặt và làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nhân dịp các đồng chí đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Đón tiếp đồng chí Ngô Văn Dụ và đoàn công tác có đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.

T-p-doan-D-u-khi-Vi-t-Nam-dong-gop-quan-tr-ng-cho-ngan-sach-Nha-n-c_width-300

Đồng chí Phùng Đình Thực đã thay mặt Đảng bộ Tập đoàn báo cáo tóm tắt với đồng chí Ngô Văn Dụ và đoàn công tác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN, những thành tích đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 7 năm từ sau khi có Kết luận số 41-KL/TW ngày 19/01/2006 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến 2025. Đến nay, PVN đã và đang hoạt động phù hợp với Chiến lược được Bộ Chính trị thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hình thành Tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi theo chuỗi giá trị bao gồm: Tìm kiếm, thăm dò; khai thác dầu khí; lọc hóa dầu; sản xuất điện; công nghiệp khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. 7 năm qua đánh dấu thời kỳ đổi mới toàn diện và không ngừng của Tập đoàn hướng tới chuyên nghiệp, tổ chức khoa học, kinh doanh năng động, hiệu quả và thực sự là công cụ đắc lực của Nhà nước điều hành nền kinh tế theo định hướng XHCN.

Nhận thức rõ vai trò và vị trí của mình cũng như trách nhiệm đối với nền kinh tế, PVN thực sự đã trở thành Tập đoàn kinh tế đầu tàu với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt gần 20%/năm, chiếm bình quân 18%-20% GDP cả nước, đóng góp trung bình 28%-30% tổng thu ngân sách. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước tăng trưởng cao, bền vững. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh, được bảo toàn và phát triển, hệ số nợ trong mức an toàn và được kiểm soát. Năm 2012, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 772,7 nghìn tỷ đồng, bằng 117,0% kế hoạch năm, tăng 14,4% so với năm 2011. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 186,3 nghìn tỷ đồng, bằng 138,2% kế hoạch năm, tăng 15,8% so với năm 2011 (vượt mức 51,48 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm). 9 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 548,3 nghìn tỷ đồng, bằng 118,3% kế hoạch 9 tháng và 84,8% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 128 nghìn tỷ đồng (vượt 20,7 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch).

Đồng chí Phùng Đình Thực cũng báo cáo với đồng chí Ngô Văn Dụ và đoàn công tác về việc PVN tổng kết đánh giá 7 năm thực hiện Kết luận số 41 của Bộ Chính trị, đã xuất sắc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho ngành Dầu khí trong thời gian qua và mong muốn sau khi Bộ Chính trị xem xét báo cáo tổng kết của PVN, trên cơ sở những thành quả cùng xu hướng phát triển hiện nay, sẽ sớm có một Nghị quyết mới, tạo cho ngành Dầu khí Việt Nam một tầm vóc mới với định hướng toàn diện hơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ đã biểu dương những thành tích to lớn mà tập thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong thời điểm thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, PVN đã góp phần quan trọng giúp Chính phủ cân đối thu chi. Đồng chí Ngô Văn Dụ khẳng định, đồng chí thường xuyên quan tâm sát sao và nắm chắc những bước phát triển của Tập đoàn, đồng chí sẽ xem xét và góp ý vào Báo cáo tổng kết đánh giá của PVN sau 7 năm thực hiện Kết luận số 41 của Bộ Chính trị.