close

Tập đoàn dầu khí quốc gia thu lợi nhuận 13.600 tỉ đồng quý 1-2023

Với việc duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao quý 1-2023, nộp ngân sách hơn 29.800 tỉ đồng.


Các điểm cầu trực tuyến

Thông tin được Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trong cuộc họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ tháng 4-2023 với lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị thuộc PVN đều nhận định, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, tác động tiêu cực đến nền kinh tế và ngành dầu khí, kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, thì những kết quả đạt được là nhờ vào việc điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý. Kịp thời quản trị rủi ro, kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, biến động giá, sản lượng, nhu cầu thị trường… tận dụng tốt các cơ hội, dư địa để tăng trưởng.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái (bìa phải) thăm và làm việc tại DQS

Nhiều chỉ tiêu của PVN vượt kế hoạch
Theo đó, nhiều chỉ tiêu trong quý I/2023 đã đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu đạt 2,6 triệu tấn, vượt 12,6% kế hoạch quý; bằng 28% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 1,97 tỉ m3, vượt 17,6% kế hoạch quý, bằng 33% kế hoạch năm.


Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh (hàng đầu, giữa) kiểm tra hoạt động trên giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ.

Sản xuất điện đạt 5,65 tỉ kWh, vượt 6,3% kế hoạch quý, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất đạm đạt 461.000 tấn, vượt 12% kế hoạch quý. Sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) đạt 1,74 triệu tấn, vượt 11,3% kế hoạch quý, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Với kết quả trên, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 193.700 tỉ đồng, vượt 17% kế hoạch quý. Nộp ngân sách đạt 29.800 tỉ đồng, vượt 21% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 13.600 tỉ đồng, vượt 67% kế hoạch quý.


Chủ tịch hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tham dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội.

Chủ tịch hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng nhận định, tình hình kinh tế quý 1 và dự báo cả năm 2023 sẽ không thuận lợi, nên cần giải pháp đột phá, quyết liệt. Trong đó, lưu ý là cần tiếp tục triển khai các giải pháp để duy trì sản lượng khai thác dầu khí.

Tận dụng thời điểm thị trường điện mùa khô, từ nay đến tháng 6-2023 các nhà máy điện duy trì tính khả dụng cao, sẵn sàng cung ứng. Nỗ lực đảm bảo các mốc tiến độ quan trọng tiếp theo của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Cập nhật đề án tái cấu trúc DQS, xác định vai trò trong chiến lược phát triển kinh tế biển…

Xây dựng hệ sinh thái PVN ứng phó biến động
Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị cần tăng cường sự phối hợp, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau. Phát huy và củng cố hệ sinh thái PVN, xây dựng hệ sinh thái mở với các địa phương trên cơ sở tích hợp chiến lược phát triển ngành dầu khí với chiến lược phát triển kinh tế địa phương.


Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo.

Tận dụng cơ hội phối hợp với các địa phương để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát tổng thể các nguồn lực liên quan đến hoạch định chiến lược, kết hợp, làm việc với từng địa phương để hỗ trợ đơn vị trong việc sử dụng nguồn lực đất đai.

Trong đó, cần tập trung phối hợp các bên liên quan thực hiện định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí, xây dựng nghị định về hướng dẫn Luật dầu khí năm 2022, quy định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí…


Người lao động PVFCCo thực hiện bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Các đơn vị cần tăng cường cập nhật biến động thị trường, chính sách tài khóa, tiền tệ làm cơ sở điều hành trong các lĩnh vực. Nâng cao công suất, hiệu suất, tối ưu vận hành của các nhà máy. Triển khai các giải pháp để thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động đầu tư.

Cần giữ vững sản lượng khai thác dầu khí. Thực hiện tốt công tác quản lý vốn, tài sản, xử lý, thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại. Tích cực đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết, chuyển đổi số…

Theo pvn.vn