close

Sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2018: PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVI và ông Bùi Vạn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVI cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện đối tác chiến lược HDI Global, cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên PVI; lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống PVI gồm Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và các đơn vị thành viên khu vực Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2018, PVI đã đạt được những kết quả cụ thể: Tổng doanh thu ước đạt 7.989 tỷ đồng, hoàn thành 121,9% kế hoạch 9 tháng và tương đương 88% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 592 tỷ đồng, hoàn thành 160,5% kế hoạch 9 tháng và tương đương 100,8% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ: Tổng doanh thu ước đạt 562 tỷ đồng, hoàn thành 130,8% kế hoạch 9 tháng và tương đương 92,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 348 tỷ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch 9 tháng và tương đương 107% kế hoạch năm.

Toàn hệ thống PVI vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018. Trong đó, hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục giữ vững thị trường bán buôn và tăng cường kiểm soát hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh khai thác thị trường bên ngoài và kênh khai thác mới.

Hoạt động tái bảo hiểm tiếp tục phát triển đúng định hướng: Nhận tái bảo hiểm từ nguồn nước ngoài bắt đầu có lãi. Nhận tái bảo hiểm từ nguồn trong nước tăng trưởng khả quan và tăng dần tỷ trọng so với cùng kỳ.

Chủ tịch HĐQT PVI Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trong việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư và quản lý tài sản, 9 tháng đầu năm 2018, dự án THT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao, đóng góp vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Hoạt động đầu tư tiền gửi có sự dịch chuyển theo đúng định hướng, góp phần làm tăng hiệu quả quản lý dòng tiền.

Từ đầu năm 2018 đến nay, PVI tiếp tục triển khai Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn hệ thống, rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự trong toàn hệ thống, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn. Cùng với đó, PVI đã tổ chức các cuộc họp HĐQT/BKS trong 9 tháng đầu năm và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (19/4/2018).

Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp PVI được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 40 thương hiệu Công ty có giá trị nhất Việt Nam. Đồng thời, thương hiệu PVI được Forbes Việt Nam xác định có giá trị 32,7 triệu USD năm 2018.

Tổng giám đốc PVI Bùi Vạn Thuận kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT PVI Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV PVI trong toàn hệ thống đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc PVI Bùi Vạn Thuận cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018 của tập thể người lao động PVI đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018 do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.

H.A