close

PVT dự kiến chi hơn 281 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2017

Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans, mã cổ phiếu: PVT) sẽ chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 23/8.

Với hơn 281,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVTrans dự kiến chi hơn 281 tỷ đồng để trả cổ tức.

Năm 2018, PVTrans bỏ ngỏ kế hoạch cổ tức. 6 tháng đầu năm 2018, PVTrans đạt 4.085 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so cùng kỳ năm ngoái và bằng 78% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 379,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và vượt 6,2% kế hoạch năm.


Tàu PVT Hera

Trong 6 tháng cuối năm 2018, PVTrans đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, đồng thời, hoàn thành đầu tư 01 tàu hàng rời Supramax trọng tải 60.000 DWT phục vụ cho việc vận tải quốc tế và chuẩn bị vận chuyển cho các Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1- Sông Hậu 1 trong thời gian tới.

Thiên Thanh