close

PVOIL đạt kết quả khả quan trong 04 tháng đầu năm 2018

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, HOSE: OIL) tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển trong hoạt động xuất nhập khẩu dầu thô, sản xuất và kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn…, kết quả 04 tháng đầu năm 2018 lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 215 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm.

4 tháng đầu năm, PVOIL đã tổ chức cung cấp đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, phối hợp chặt chẽ với các chủ mỏ dầu Việt Nam trong việc thu xếp lịch bốc dầu và đảm bảo hiệu quả với tổng sản lượng đại lý xuất khẩu/ bán dầu thô, condensate đạt 3,9 triệu tấn, hoàn thành 34% kế hoạch năm. Sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống ước đạt 1.060 nghìn m3 xăng dầu các loại, hoàn thành 34% kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017; trong đó: kinh doanh nội địa ước đạt 1.024 nghìn m3/tấn và kinh doanh tại thị trường Lào ước đạt 36 nghìn m3/tấn.

Doanh thu hợp nhất ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm, bằng với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước 215 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 04 tháng đầu năm 2018. Tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước hợp nhất của PVOIL đạt 2.960 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm 2018, bằng 101% cùng kỳ.

Cửa hàng xăng dầu PVOIL

Sau khi triển khai kinh doanh xăng E5 theo đúng lộ trình của Chính phủ, PVOIL khẳng định hoàn toàn đủ khả năng và cơ sở vật chất để đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh xăng E5 RON 92 ra thị trường.

Trong những tháng tới, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu bán hàng sang các kênh phân phối trực tiếp thông qua nỗ lực phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) bằng nhiều hình thức và nâng cao chất lượng dịch vụ tại CHXD; mở rộng các kho xăng dầu, các dự án đang tiếp tục thực hiện, đặc biệt là triển khai chương trình PVOIL Easy đến khách hàng. Đồng thời, PVOIL tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

P.V