close

PVOIL Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 30/7

Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất vào ngày 30/7/2018 tại khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, TPHCM, làm cơ sở chuyển sang hoạt động mô hình công ty cổ phần.

PVOIL vừa có thông báo về việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Cửa hàng xăng dầu PVOIL

Thời gian: 8h00 ngày 30/07/2018 tại khách sạn Lotte Legend Saigon, số 2A- 4A đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM.

ĐHĐCĐ lần thứ nhất sẽ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP; thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP; thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/ thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; thông qua tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài; và thông qua một số nội dung khác theo quy định.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/7/2018.

Ban tổ chức thông báo, trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được uỷ quyền phải xuất trình giấy tờ uỷ quyền. Và người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

BTC ĐH thông báo, cổ đông tham khảo tài liệu ĐH được đăng tải trên website: www.pvoil.com.vn (mục cổ phần hoá). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và hồ sơ ứng cử, đề cử về BTC ĐH chậm nhất trước 16h00 ngày 26/7/2018.

Thông tin cần thiết vui lòng liên hệ về BTC ĐH: Tổng công ty Dầu Việt Nam

Tầng 14-18, số 01 – 05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Đầu mối liên hệ: Bà Mai Bích Thuỷ – Phó trưởng ban Kế hoạch

Điện thoại: 028.3910 6990. Fax: + 84 28 39106980

Email: cophanhoa@pvoil.com.vn

T. Thanh