close

PVI Holdings: Thành tựu sau tái cấu trúc

Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên PVI năm 2017, trong đó đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, trong năm 2016, trước tình hình kinh tế khó khăn, Ban Điều hành PVI đã triển khai các giải pháp kinh doanh với sự nỗ lực của toàn thể người lao động PVI đã vượt qua các thách thức và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Tổng doanh thu hợp nhất của PVI năm 2016 đạt 9.163 tỉ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỉ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 550 tỉ đồng. Tổng doanh thu Công ty Mẹ năm 2016 đạt 984 tỉ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 637 tỉ đồng, hoàn thành 209% kế hoạch năm; Tỷ lệ chi trả cổ tức là 20% bằng tiền mặt, gấp 1,7 lần chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Tại đại hội, đại diện cổ đông chiến lược Tập đoàn Talanx, TS Christian Hinsch – Phó chủ tịch Tập đoàn Talanx, Chủ tịch HDI Global đã chúc mừng thành công của PVI đạt được trong những năm qua, đặc biệt là thành công của 5 năm tái cấu trúc PVI và cũng là 5 năm hợp tác chiến lược giữa PVI và HDI Global.

 

 

TS Christian Hinsch cũng cảm ơn sự nỗ lực của Ban Điều hành và đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên PVI đã tạo nên kết quả kinh doanh xuất sắc giai đoạn 2012-2016. Tập đoàn Talanx tiếp tục tin tưởng vào sự tăng trưởng vững vàng của PVI trong giai đoạn tiếp theo và cam kết sẽ hỗ trợ PVI về mọi mặt, đặc biệt trong việc nâng hạng tín nhiệm để giúp PVI phát triển như kỳ vọng của các cổ đông.

Năm 2016 kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển PVI (23/1/1996 – 23/1/2016), đặc biệt là dấu ấn 5 năm tái cấu trúc PVI theo mô hình của một định chế tài chính – bảo hiểm. Từ một công ty bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, PVI đã phát triển mạnh mẽ trở thành một định chế tài chính – bảo hiểm bao gồm Công ty Mẹ PVI Holdings có các cổ đông chiến lược mạnh gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm HDI Global, Quỹ Đầu tư của Chính phủ Oman và các công ty con Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI, Công ty CP Quản lý quỹ PVI và Công ty CP Phát triển tài sản Việt Nam. Thành công của việc tái cấu trúc thể hiện chính ở sự tăng trưởng bền vững của PVI. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,06%/năm, các chỉ số tài chính đã có sự cải thiện căn bản đặc biệt trong giai đoạn 2014-2016 theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.

Giai đoạn 2017-2022, HĐQT PVI xác định phải tận dụng những cơ hội để tạo ra những bước phát triển đột phá, cho dù còn nhiều thách thức. PVI kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành một định chế tài chính – bảo hiểm chuyên nghiệp, thương hiệu quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng tri thức, công nghệ hiện đại, theo nguyên tắc quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

Tại ĐHĐCĐ 2017, PVI đã đặt kế hoạch năm 2017 như sau: Doanh thu hợp nhất 8.708 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 578 tỉ đồng. Đối với Công ty Mẹ PVI Holdings, kế hoạch đặt ra bao gồm tổng doanh thu 594 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 311 tỉ đồng, chi trả cổ tức dự kiến 12%. Theo báo cáo tổng kết quý I/2017 của PVI Holdings, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng PVI Holdings đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: Tổng doanh thu đạt 2.191 tỉ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch quý I, bằng 25% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỉ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch quý I, bằng 23% kế hoạch năm.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh, PVI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch quý I/2017. Bảo hiểm PVI tiếp tục giữ vững thị trường bán buôn và tăng cường kiểm soát hệ thống bán lẻ; Đẩy mạnh khai thác thị trường bên ngoài, phát triển các kênh khai thác mới. Hoạt động tái bảo hiểm tiếp tục phát triển đúng định hướng; Thực hiện kiểm soát khai thác mới các dịch vụ từ nguồn nước ngoài; Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước trên định hướng hiệu quả. Hoạt động đầu tư và quản lý tài sản tiếp tục được triển khai theo tiến độ. PVI chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, quán triệt nguyên tắc: quản trị minh bạch; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên toàn hệ thống.

Quỳnh Nga