close

PVFCCo tổ chức phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 26/04, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.

Đến tham dự và chỉ đạo phiên họp, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)- cổ đông lớn nhất, có ông Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí. Về phía PVFCCo có các ông bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 73,12% số cổ phần có quyền biểu quyết cùng đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PVFCCo.

Toàn cảnh phiên họp

Trong phiên họp, Ban lãnh đạo PVFCCo đã trình bày: Báo cáo về tình hình SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, cập nhật kết quả quý I/2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2017 của HĐQT, BKS; các tờ trình về bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát; sửa đổi, bổ sung điều lệ; quy chế nội bộ về quản trị; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Về kết quả hoạt động năm 2017, ông Đoàn Văn Nhuộm, Tổng giám đốc PVFCCo đã báo cáo cụ thể tại phiên họp. Năm 2017 là năm PVFCCo phải đối mặt với nhiều thách thức khi mà giá khí đầu vào tăng, cạnh tranh giữa phân bón trong nước và hàng nhập khẩu ngày càng khốc liệt, cung lớn hơn cầu; không được khấu trừ thuế VAT; hàng giả hàng kém chất lượng hoành hành…

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, sự đồng hành và chia sẻ của Quý Cổ đông, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể PVFCCo trong tất cả các hoạt động, PVFCCo đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, lợi nhuận đặt ra.

Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT PVFCCo

Cụ thể PVFCCo đã vận hành, bảo dưỡng nhà máy an toàn, ổn định tối đa, đạt sản lượng 799.000 tấn urê, vượt kế hoạch 4%; doanh thu năm 2017 đạt 8.178 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng – đạt 101% kế hoạch.

Trong năm 2017, PVFCCo tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt việc thi công xây dựng dự án đầu tư nâng công suất xưởng NH3 Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học. Trên cơ sở kết quả SXKD nêu trên, PVFCCo đề xuất chi trả cổ tức năm 2017 là 20%, gồm 10% đã tạm ứng và tiếp tục chia 10% sau khi được thông qua.

Ông Đoàn Văn Nhuộm- TGĐ PVFCCo báo cáo tại phiên họp

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, PVFCCo đặt mục tiêu sản xuất 800.000 tấn urê, 170.000 tấn NPK và 13.500 tấn UFC85, kinh doanh 820.000 tấn urê, 150.000 tấn NPK và 225.000 tấn phân bón khác, kinh doanh hóa chất là 116.000 tấn (NH3, UFC85, CO2, hóa chất khác); lợi nhuận trước thuế là 442 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 10%. Bên cạnh đó, PVFCCo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá sản phẩm.

Cũng trong phiên họp, ông Đoàn Văn Nhuộm đã cập nhật đến các cổ đông về tình hình SXKD của PVFCCo trong quý I/2018. Cụ thể: Sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt 220.000 tấn, vượt 12% kế hoạch quý; sản xuất NH3 (bán thương mại) ở mức 15.800 tấn, vượt 15% kế hoạch quý; kinh doanh Đạm Phú Mỹ đạt mức 203.000 tấn, vượt 2% kế hoạch quý; kinh doanh phân bón khác là 71.000 tấn, cũng vượt 21% kế hoạch; doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch quý; Lợi nhuận trước thuế 219 tỷ đồng, vượt tới 72% kế hoạch.

Về dự án NH3/NPK, từ tháng 1/2018, xưởng NH3 (mở rộng) đã cung cấp thương phẩm ra thị trường, có hiệu quả cao vì đúng vào lúc giá thị trường tăng khoảng 30%; còn Nhà máy NPK Phú Mỹ công nghệ hóa học cũng đã ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 2/2018 với chất lượng tốt.

Ông Đinh Văn Sơn- Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí phát biểu chỉ đạo

Trong phần thảo luận, lãnh đạo Tập đoàn và Đoàn chủ tịch phiên họp cũng đã cập nhật thêm thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm như: dòng tiền, kết quả năm 2017 và kế hoạch năm 2018, giá khí đầu vào, lộ trình thoái vốn, quản trị chi phí, khấu hao….

Thay mặt cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh Văn Sơn đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các cổ đông tham dự phiên họp. Tập đoàn cùng Người đại diện của Tập đoàn tại PVFCCo cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến hợp lý vào trong công tác quản trị điều hành. Ông nhấn mạnh, niềm tin và sự đồng hành của Quý cổ đông là động lực để PVFCCo vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức trước mắt.

Ông Đinh Văn Sơn thông tin, trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí đang xây dựng có phương án thoái vốn tại PVFCCo, trong đó có cả khả năng thoái vốn xuống dưới 51%. Đối với nguồn khí và giá khí đầu vào, Tập đoàn Dầu khí sẽ nỗ lực để đảm bảo hài hòa giữa việc cung cấp khí cho PVFCCo và các đơn vị tiêu thụ khác cũng như tạo điều kiện cho PVFCCo ổn định, phát triển.

Cổ đông đóng góp ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các cổ đông cũng đã bỏ phiếu thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận cao và tập trung, cho thấy sự thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ của cổ đông đối với PVFCCo.

Đặc biệt, ĐHĐCĐ năm nay cũng đã tiến hành bầu lại một số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm. Cụ thể, về Hội đồng Quản trị: ông Lê Cự Tân; bà Nguyễn Thị Hiền; ông Nguyễn Hồng Vinh tái trúng cử. Trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm: Lê Vinh Văn, Lương Phương.

Kết thúc phiên họp, ông Lê Cự Tân đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông đã đóng góp ý kiến và quan tâm, chia sẻ về hoạt động của PVFCCo trong năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Trước những khó khăn, thách thức phía trước, ông Lê Cự Tân cam kết tập thể PVFCCo sẽ quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, tận dụng cơ hội, vượt khó để phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.

T.V