close

PVFCCo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch quý I/2017

Ngày 31/3 vừa qua, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác Sản xuất kinh doanh (SXKD) 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Tham dự Hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn. Về phía PVFCCo có sự tham dự của đồng chí Lê Cự Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo; đồng chí Đoàn Văn Nhuộm, Tổng giám đốc PVFCCo; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ PVFCCo, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng PVFCCo, các đơn vị thành viên và các tổ chức đoàn thể PVFCCo.

000

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác Sản xuất kinh doanh (SXKD) 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của PVFCCo

Đồng chí Lê Cự Tân đã báo cáo sơ kết về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ PVFCCo trong quý I/2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Tiếp đó, đồng chí Đoàn Văn Nhuộm đã báo cáo trước Hội nghị kết quả hoạt động SXKD, triển khai các dự án trong quý I/2017 và các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai kế hoạch quý II năm 2017. Trong quý I/2017, dù cho có một số khó khăn thách thức do sự biến động tăng của giá nguyên liệu đầu vào; nhu cầu và tình hình thị trường ít thuận lợi nhưng nhìn chung PVFCCo đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra: Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành an toàn, hiệu quả; sản lượng SXKD, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tiết kiệm chống lãng phí được đảm bảo đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. PVFCCo cũng quyết liệt triển khai Tổ hợp dự án nâng công suất xưởng NH3 và Nhà máy NPK Phú Mỹ, vào cuối tháng 3/2017 đã lắp đặt thành công những cụm thiết bị quan trọng nhất của phần nâng công suất xưởng NH3.

0000

Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong quý II/2017, PVFCCo xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp để tập trung hoàn thành kế hoạch sản lượng và đặc biệt là kinh doanh phân bón vì đây là quý cao điểm trong năm; tiếp tục tập trung triển khai thi công xây dựng đúng tiến độ cũng như công tác chuẩn bị thị trường cho việc tiêu thụ các sản phẩm của Tổ hợp dự án nâng công suất xưởng NH3 và Nhà máy NPK Phú Mỹ; tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị – tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn đã thông tin đến các đại biểu tham dự Hội nghị về tình hình và kết quả hoạt động trong quý I/2017 của Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn biểu dương tập thể CBCNV của PVFCCo đã có một quý đầu năm 2017 hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Đồng chí cũng đề nghị tập thể CBCNV PVFCCo trong tình hình chung có nhiều khó khăn thách thức của Tập đoàn và của cả thị trường thì cần tăng cường đoàn kết, quan tâm tiết giảm, quản trị chặt chẽ chi phí; cần chủ động xem xét, tham gia những mảng hoạt động mà PVFCCo có thế mạnh như vận hành các nhà máy hóa dầu; xây dựng, cập nhật các phương án chi tiết về tài chính, dòng tiền, chiến lược phát triển của mình…

000000

Đồng chí Lê Cự Tân báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Cự Tân đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, và cam kết tập thể lãnh đạo và CBCNV PVFCCo sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục đẩy mạnh công tác SXKD để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quý II/2017 và cả năm 2017.

T.V