close

PVEP tối ưu mọi nguồn lực

Với quyết tâm cao, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tập trung tối ưu mọi nguồn lực để về đích sớm kế hoạch sản lượng được giao, khép lại một năm 2018 nhiều thành công và những dấu ấn đáng tự hào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2018, PVEP triển khai kế hoạch trong bối cảnh tổng công ty cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thử thách rất lớn. Giá dầu đã trở lại xu hướng giảm từ tháng 11 và dự báo sẽ tiếp tục diễn biến bất lợi trong thời gian tới. Những thách thức, tồn tại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của PVEP như các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên; các nút thắt về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp thăm dò, khai thác chưa được tháo gỡ kịp thời… Bên cạnh đó còn là những tác động và hệ lụy của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài nhiều năm, của những dự án không thành công trong quá khứ, của những biến cố đối với hoạt động của ngành Dầu khí trong thời gian qua, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng

Với quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng, PVEP đã phối hợp chặt chẽ với PVN, nhà điều hành, các đối tác để theo dõi sát sao các diễn biến vận hành – khai thác mỏ, triển khai nhanh chóng, kịp thời các giải pháp giúp PVEP hoàn thành kế hoạch khai thác của năm vào ngày 28-11-2018, về đích trước kế hoạch khai thác dầu/condensate 32 ngày và hoàn thành kế hoạch khai thác khí sớm 15 ngày. Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 4,23 triệu tấn quy dầu (sản lượng của tất cả các dự án bao gồm phần của các bên liên doanh là 10,31 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm; trong đó, khai thác dầu/condensate 3,17 triệu tấn và khai thác khí 1,06 tỉ m3.

Một thành công của PVEP trong năm 2018 là đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác ngày 12-5-2018, lưu lượng khai thác 276 triệu bộ khối/ngày. PVEP tiếp tục thực hiện các hạng mục phát triển với mục tiêu đưa Mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 vào khai thác trong tháng 1-2019.

Cùng với việc về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác, Năm 2018, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao: Tổng doanh thu ước 37,50 nghìn tỉ đồng (đạt 146% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2017); lợi nhuận trước thuế ước 12,35 nghìn tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước 10,52 nghìn tỉ đồng (đạt 164% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017).

Có thể nói, năm 2018 là năm thành công của PVEP về mọi mặt với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khả quan từ sản xuất đến tài chính. Kết quả này có được, ngoài yếu tố khách quan là sự hồi phục của giá dầu, còn nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể người lao động; sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ quý báu của PVN và công tác điều hành quyết liệt, trách nhiệm, sáng tạo của Ban lãnh đạo PVEP đã triển khai những giải pháp then chốt, tích cực, toàn diện để bảo đảm điều hành hiệu quả và tuyệt đối an toàn hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại các dự án.

Song song với việc thúc đẩy các cơ quan hữu quan phê duyệt đề án tái cấu trúc tổng thể, PVEP đã thực hiện phương án sắp xếp lại bộ máy, nhân sự quản lý điều hành theo hướng tinh giản, bớt đầu mối trung gian và quản lý điều hành hiệu quả hơn theo chỉ đạo của PVN.

Trong suốt quá trình triển khai kế hoạch khai thác năm 2018, ngoài những khó khăn chung, PVEP đã phải đối mặt với rất nhiều biến cố không lường trước như nhiều giếng khai thác có áp suất bề mặt suy giảm không ổn định dẫn đến lưu lượng khai thác giảm; chậm tiến độ đưa vào khai thác một số giếng…; công tác can thiệp giếng cuối đời mỏ tại một số dự án không cho dòng tốt như dự kiến… Nhưng với tinh thần lao động sáng tạo, các bộ phận chuyên môn đã phối hợp đưa ra những giải pháp có chi phí thấp, triển khai kịp thời, quyết liệt, mang lại nhiều thành công quan trọng.

Với tổng số 42 dự án dầu khí ở trong và ngoài nước đang triển khai ở thời điểm hiện tại, PVEP tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong quản lý các dự án, tiến độ, chất lượng triển khai dự án và tối ưu/tiết giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm, với tổng chi phí được tối ưu, tiết giảm là 30,1 triệu USD. Công tác bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường luôn được đề cao và không để xảy ra tai nạn, sự cố gây gián đoạn sản xuất. Các biện pháp phòng chống thiên tai, an ninh an toàn biển tại các dự án trong và ngoài nước luôn được theo dõi, cảnh báo và có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trong năm 2018, hoạt động khoa học công nghệ của PVEP tiếp tục phát huy hiệu quả. PVEP đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Việc đưa vào ứng dụng các sáng kiến, giải pháp trong thực tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhiều hạng mục công việc và giúp giảm chi phí đầu tư/hoạt động của các doanh nghiệp, dự án, tiết giảm được 35,8 triệu USD.

Đời sống tinh thần của CBCNV, người lao động vẫn luôn được quan tâm, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên… Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, người lao động PVEP vẫn luôn nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ tới gần 10 tỉ đồng. Cùng với đó, trong hoạt động tại các dự án trên biển, PVEP và các doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ, cứu hộ ngư dân gặp nạn, đã cứu sống hàng chục người, sát cánh để ngư dân yên tâm bám biển.

Năm 2019 được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách, PVEP xác định nỗ lực tìm mọi giải pháp để cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được PVN giao. Đặc biệt, PVEP tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò với mục tiêu gia tăng 1,8 triệu tấn quy dầu từ các dự án trong nước, đồng thời tập trung vào khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ đang và sẽ khai thác, nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu, bảo đảm sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước là 4,33 triệu tấn quy dầu (của toàn dự án là 9,61 triệu tấn quy dầu).

Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc bộ máy điều hành cũng như thúc đẩy việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng thể PVEP để làm cơ sở định hướng cho các hoạt động trong dài hạn.

Bằng sự quyết tâm, đồng lòng, tập thể lãnh đạo, CBCNV và người lao động PVEP đã và đang nỗ lực hết sức, tối ưu mọi nguồn lực, tìm kiếm mọi giải pháp để thúc đẩy hoạt động hiệu quả các dự án đang triển khai, cải thiện điều kiện tài chính… nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, hướng tới phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch được giao trong năm 2019, tiếp tục đóng góp vào thành công chung của PVN.

Năm 2018, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao: Tổng doanh thu ước 37,50 nghìn tỉ đồng (đạt 146% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2017); nộp ngân sách Nhà nước ước 10,52 nghìn tỉ đồng (đạt 164% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017).

Hiền Anh