close

PVEP tài trợ học bổng cho PVU

Ngày 28/9, tại Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 3 và khai giảng năm học mới 2018-2019 của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã trao tài trợ học bổng cho PVU.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, Phó Tổng giám đốc PVEP Hoàng Ngọc Trung đã trao tài trợ cho đại diện PVU với số tiền 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ được góp trực tiếp vào Quỹ học bổng, Quỹ phát triển sinh viên của trường và tài trợ một số hoạt động của PVU.

Phó Tổng giám đốc PVEP Hoàng Ngọc Trung trao tài trợ học bổng cho PVU

Thông qua sự kiện này, lãnh đạo PVEP mong muốn tạo khí thế, động lực để động viên các sinh viên của nhà trường nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm học mới, phát triển nguồn nhân lực trẻ, bồi dưỡng nhân tài cho ngành Dầu khí trong thời gian tới, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho PVEP cũng như các đơn vị của Tập đoàn.

H.Anh