close

PVEP - Nhiều hoạt động hiệu quả cao

7 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch, trong đó nộp ngân sách Nhà nước gần 6.000 tỉ đồng, đồng thời tích cực triển khai công tác tái cơ cấu, nỗ lực bảo đảm việc làm cho người lao động.
Năm 2018, PVEP triển khai mọi mặt hoạt động trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do cơ chế tài chính còn bất cập, nguồn vốn đầu tư cho tìm kiếm, thăm dò chưa bảo đảm, giá dầu chưa ổn định… Nhận diện những khó khăn đó, tập thể lãnh đạo, người lao động PVEP đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, triển khai cụ thể, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất, an toàn tuyệt đối trên mọi hoạt động. 7 tháng đầu năm 2018, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đóng góp lớn vào thành công chung của cả Tập đoàn.

Người lao động PVEP trên giàn Đại Hùng 01

Tổng sản lượng khai thác dầu khí 7 tháng đầu năm 2018 đạt 2,53 triệu tấn quy dầu (đạt 108% kế hoạch 7 tháng), trong đó khai thác dầu 1,88 triệu tấn (đạt 107% kế hoạch 7 tháng); sản lượng khí bán 653 triệu m3 (đạt 111% kế hoạch 7 tháng). PVEP tập trung vào công tác phát triển mỏ tại Dự án Bunga Pakma và Dự án Cá Tầm, vận hành hệ thống ổn định các mỏ nhằm hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, tiếp tục rà soát, triển khai các dự án phát triển mỏ khác. Công tác tìm kiếm, thăm dò tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, tổng doanh thu của toàn PVEP là 22.006 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 8.331 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.467 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 5.796 tỉ đồng, đạt 91% kế hoạch năm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PVEP và các đơn vị thành viên từ đầu năm luôn bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào khiến phải dừng hoạt động. Đặc biệt, an ninh, an toàn tại các dự án nước ngoài luôn được theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP trong năm 2018 là tái cơ cấu. PVEP đã chủ động tái cơ cấu triệt để bộ máy tổng công ty, các đơn vị/chi nhánh và các dự án nhằm tinh giản tổ chức, tối ưu nguồn nhân lực, phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc và điều kiện triển khai các dự án, nâng cao hiệu suất lao động cũng như hiệu quả hoạt động từng bộ phận.

Lãnh đạo PVEP đang tiếp tục thúc đẩy phê duyệt Đề án Cơ cấu lại PVEP giai đoạn 2017-2020 đã trình các cơ quan có thẩm quyền để có những định hướng triển khai tái cấu trúc một cách cụ thể và hiệu quả hơn. PVEP đang khẩn trương hoàn thành Báo cáo tổng quan PVEP, trong đó có những đề xuất liên quan đến các cơ chế tài chính phù hợp với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và một số cơ chế tài chính khác.

Bên cạnh đó, PVEP tập trung tiết giảm đầu tư, tối ưu danh mục đầu tư, tối ưu chi phí, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, cân đối đủ vốn cho hoạt động SXKD của toàn tổng công ty; tiếp tục có những giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các tồn đọng trong công tác đầu tư và tài chính. PVEP đã cùng Tập đoàn hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầu tư/quản lý đầu tư cho các dự án dầu khí, cơ chế tài chính/nguồn vốn khả thi cho hoạt động thăm dò và khai thác.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2018, PVEP và các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ dự án, nhanh chóng ổn định việc làm, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của Công đoàn PVEP, đại diện tập thể người lao động tại các đơn vị đã phản ánh tình hình công việc, đời sống và tinh thần, tâm tư tình cảm của CBCNV trong giai đoạn hiện nay, trong đó có vấn đề tái cơ cấu tổng công ty và việc làm cho CBCNV tại các dự án. Các ý kiến đã bày tỏ niềm cảm kích đối với sự sâu sát và những nỗ lực của lãnh đạo tổng công ty thời gian gần đây trong công tác chăm lo đời sống cho CBCNV từ những việc thiết thực như bữa ăn ca đến việc tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong các mặt hoạt động, cán bộ công đoàn cơ sở đã có những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với lãnh đạo tổng công ty về công tác công đoàn tại từng đơn vị…

Tham dự hội nghị, ông Trần Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVEP – đã chia sẻ những thông tin về tình hình SXKD của PVEP trong những tháng đầu năm 2018 cũng như đề cập thẳng thắn những thuận lợi, khó khăn của tổng công ty trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là những thách thức do hệ lụy của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài trong hơn 3 năm qua. Động viên người lao động PVEP nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, dũng cảm đương đầu và vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay, ông Trần Quốc Việt khẳng định: Ban lãnh đạo PVEP cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để PVEP vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững.

Cũng tại hội nghị, ông Trần Quốc Việt trực tiếp xem xét và giải quyết một số đề xuất về chế độ phúc lợi và một số vấn đề về cơ chế triển khai các hoạt động công đoàn, chăm lo quyền lợi người lao động trong tổng công ty.

Nhiệm vụ quan trọng của PVEP trong những tháng cuối năm là gia tăng trữ lượng 1 triệu tấn quy dầu theo kế hoạch năm 2018 được phê duyệt. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), dự kiến First Oil vào tháng 12/2018, Sư Tử Trắng Pha 2 Lô 15-1 cùng một số dự án khác; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tài chính, phấn đấu về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng.

Song song với đó, PVEP sẽ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 để trình Tập đoàn phê duyệt, định hướng triển khai công tác trong năm tiếp theo.

Hà Lê