close

PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 9 tháng năm 2017

Trong bối cảnh khó khăn do giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp, một số cơ chế tài chính chưa phù hợp, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 9 tháng năm 2017.

9 tháng năm 2017, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 3,75 triệu tấn quy dầu, đạt 112% kế hoạch 9 tháng và 85% kế hoạch năm do Tập đoàn giao. Trong đó khai thác dầu đạt 2,94 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch 9 tháng; khai thác khí đạt 818 triệu m3, đạt 127% kế hoạch 9 tháng.

Trong điều kiện hết sức thách thức hiện nay, PVEP đã hoàn thành khoan 2,5 giếng thăm dò thẩm lượng. Đồng thời, PVEP tập trung triển khai, đưa vào khai thác Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng Lô 05-1 và kiểm soát vận hành hệ thống ổn định các mỏ hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, đảm bảo đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2017. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá đối với các phương án phát triển mỏ khác.

 

Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

Tình hình tài chính của PVEP đã có sự cải thiện rõ rệt. Tổng doanh thu 9 tháng năm 2017 ước tính là 25.591 tỉ đồng, đạt 110% kế hoạch 9 tháng, lợi nhuận sau thuế ước tính 3.111 tỉ đồng. PVEP đã nộp ngân sách Nhà nước 6.417 tỉ đồng, đạt 131% kế hoạch 9 tháng và đạt 92% kế hoạch năm.

Thực hiện một trong những nhiệm vụ cấp bách khi phải đối mặt với vấn đề tính hiệu quả của các dự án, do khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài, PVEP tiếp tục hoàn thiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong đó tập trung cốt lõi vào tái cấu trúc toàn bộ danh mục đầu tư – tài chính của PVEP với mục tiêu đảm bảo tính bền vững của hệ thống, cải thiện dòng tiền và đảm bảo phát triển về dài hạn, đồng thời đề xuất các giải pháp về đầu tư, cơ chế tài chính hợp lý với PVEP và các đơn vị thăm dò khai thác nói chung. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và đề xuất tái cấu trúc của các đơn vị, dự án như PVEP SH, PVEP OVS, PVEP POC để phù hợp với tình hình thực tế…

Về công tác quản lý điều hành, PVEP đã hệ thống hóa và hoàn thiện các quy trình, văn bản pháp lý nội bộ phục vụ công tác đánh giá, quản lý điều hành, hỗ trợ công tác quản lý dự án và giám sát thực hiện đầu tư chặt chẽ và chuyên nghiệp. Tập trung cùng với Tập đoàn thúc đẩy ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho PVEP và hoàn tất các thủ tục báo cáo đầu tư nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định liên quan.

Phát huy thế mạnh vốn có, PVEP luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, ứng dụng các kết quả nghiên cứu cải tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tiết kiệm, tối ưu chi phí trong quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất. Từ đầu năm 2017, PVEP đã tiếp nhận đơn đăng ký 14 sáng kiến, giải pháp của đơn vị, trong đó, xét duyệt và công nhận 9 sáng kiến, giải pháp với tổng số tiền làm lợi là 55,5 triệu USD.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong điều hành, sản xuất, PVEP đã yêu cầu tất cả các đơn vị, dự án khẩn trương rà soát và có kế hoạch triển khai cụ thể đối với các dự án đã được phê duyệt, kiên định cắt giảm đầu tư chưa thực sự cần thiết, giảm chi phí vận hành khai thác hoặc thực hiện chuyển nhượng, dừng hẳn dự án. Tăng cường công tác giám sát/kiểm soát thực hiện chi phí tại văn phòng bộ máy và tại các đơn vị, dự án, đảm bảo hợp lý, phù hợp và tiết kiệm, đồng thời rà soát, cơ cấu lại các vị trí nhân sự nhằm tối ưu bộ máy điều hành, tinh giản biên chế và giảm thiểu chi phí hành chính đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc trong năm 2017.

PVEP cũng tiếp tục thực hiện rất tốt công tác an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường tại các dự án trong và ngoài nước, không để sự cố nào gây gián đoạn hoạt động sản xuất hay tác động xấu tới môi trường. Đặc biệt với tình trạng an ninh phức tạp tại các nước có dự án, PVEP thường xuyên cập nhật mọi diễn biến tại địa bàn và có hướng dẫn, cảnh báo kịp thời, đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của các dự án và CBCNV.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác an sinh xã hội của PVEP tiếp tục được quan tâm triển khai tích cực với nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực. Trong điều kiện khó khăn, tổng công ty cũng đã nỗ lực đóng góp trong hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc này với tổng số kinh phí đã thực hiện trong 9 tháng năm 2017 khoảng trên 7,5 tỉ đồng.

Trong những tháng cuối năm, PVEP tập trung triển khai vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các mỏ nhằm bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác. PVEP sẽ tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục rà soát chặt chẽ công tác góp vốn, giãn góp vốn cho các dự án dầu khí; tập trung đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, quyết liệt đổi mới phương thức quản trị, tiếp tục tìm các giải pháp đột phá trong kỹ thuật, đề xuất nhiều sáng kiến, sáng chế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Dự báo giá dầu trong các tháng cuối năm còn nhiều rủi ro, cùng với các bất cập về cơ chế đặc thù chưa được tháo gỡ, PVEP tiếp tục làm việc với các cấp chủ quản để báo cáo Chính phủ cho phép điều chỉnh phạm vi sử dụng quỹ tìm kiếm, thăm dò cho toàn bộ hoạt động tìm kiếm, thăm dò. Kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế điều hành phi lợi nhuận đối với các mỏ khai thác tận thu hoặc khai thác không hiệu quả; cũng như bổ sung các ưu đãi cho các mỏ nhỏ, cận biên, nước rất sâu hoặc rất xa bờ. Đồng thời, PVEP kiến nghị Tập đoàn có những hỗ trợ cần thiết trong việc triển khai các hoạt động của đơn vị.

Với nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, người lao động, PVEP đang hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, phấn đấu về đích trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hiền Anh