close

PVE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Chiều 29/6, tại TP HCM, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng tới dự và phát biểu tại đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo trước cổ đông, ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE cho biết, năm 2017 trong bối cảnh nguồn công việc tư vấn thiết kế khan hiếm trầm trọng, PVE đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được đánh giá là một trong số ít các đơn vị dịch vụ trong ngành Dầu khí có kết quả hoạt động kinh doanh khả quan trong tình hình khó khăn chung. Theo đó, năm 2017, PVE đạt doanh thu hợp nhất hơn 1.594 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch năm, bằng 151% so với năm 2016.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, mặc dù PVE đã chủ động tìm kiếm thêm các dịch vụ kỹ thuật khác để bù đắp nhưng do phải đấu thầu cạnh tranh khốc liệt về giá, tốn nhiều chi phí trong huy động nguồn nhân lực thực hiện dự án ở nước ngoài…

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN phát biểu tại Đại hội

Bước sang năm 2018, nguồn công việc tư vấn thiết kế và khảo sát vẫn khan hiếm trầm trọng; thị trường cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động của PVE bị cạnh tranh khốc liệt bởi các đơn vị trong và ngoài nước; việc tìm kiếm, tham gia đầu thầu các dự án tại thị trường nước ngoài gặp nhiều thách thức bởi chính sách bảo hộ mạnh mẽ của nước sở tại và sự cạnh tranh của các đơn vị dầu khí quốc tế…

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, ban lãnh đạo PVE đặt nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường chỉ đạo và quyết liệt theo đuổi việc thực hiện các dự án trọng điểm trong năm, đảm bảo tiến độ, an toàn chất lượng cao nhất, trong đó tập trung hoàn thiện các gói thầu thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Rapid – Malaysia; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm công việc trong và ngoài nước, tăng cường nhân lực cho công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án trong ngành, quyết tâm theo đuổi các dự án ngoài ngành để mở rộng thị trường hoạt động và tạo nguồn công việc gối đầu cho các năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện chiến lược vươn ra thị trường nước ngoài, củng cố quan hệ với các đối tác nước ngoài, tìm kiếm các thị trường mới…

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, lâu dài, PVE luôn quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong năm 2018, PVE tiếp tục rà soát, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo; tăng cường công tác tái cơ cấu nguồn nhân lực của tổng công ty và các đơn vị thành viên; thực hiện các giải pháp đào tạo nội bộ và đào tạo trên thực tế dự án, đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh cho toàn thể CBCNV; đồng thời thực hiện công tác quản trị tài chính hiệu quả và tiếp tục xây dựng văn hóa PVE phát huy tinh thần “PVE vươn ra biển lớn”.

Tổng giám đốc PVE Đỗ Văn Thanh báo cáo tình hình hoạt động của tổng công ty

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của PVE để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017 trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí cạnh tranh khốc liệt cả về giá và nguồn lực; đồng thời cho rằng, kế hoạch doanh thu 1.220 tỷ đồng PVE đặt ra trong năm 2018 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tổng công ty trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí vẫn hết sức khó khăn.

Ông Nguyễn Hùng Dũng cũng đánh giá cao chiến lược phát triển của PVE và các giải pháp giữ vững, mở rộng thị trường, tái cơ cấu, quản lý điều hành, huy động các nguồn lực tài chính của PVE và khẳng định PVN sẽ tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ đối với các đơn vị dịch vụ, trong đó có PVE để tham gia vào các dự án PVN triển khai trong thời gian tới.

Cổ đông tham gia ý kiến trong phần thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thông qua tất cả các nội dung, tờ trình được trình tại Đại hội; đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Mai Phương