close

PV Power tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16

Ngày 10/12, tại trụ sở Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 16, khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020; Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân; đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2018.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power; đồng chí Lê Như Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty (TCT), đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PV Power và sự tham dự của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội TCT.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Giang – Ủy viên BCH, Phó Tổng giám đốc PV Power báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Tổng giám đốc PV Power năm 2018; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của PV Power. Đồng chí Nguyễn Hữu Quý – Ủy viên BCH, thành viên HĐQT báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Hội đồng quản trị PV Power năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BCH Đảng bộ năm 2018; báo cáo công tác Đảng; kết quả xếp loại thi đua năm 2018.

Năm 2018, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn chung của nền kinh tế, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo PV Power cũng như người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện; hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ – TCT, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần kể từ ngày 1/7/2018.


Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm của các tập thể và cá nhân, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power đề cao sự thẳng thắn, chân thành, mang tính xây dựng, các ý kiến đóng góp có giá trị mang đậm văn hóa PV Power. Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại bản thân và giúp nhau cùng tiến bộ, xây dựng một tập thể cán bộ, lãnh đạo PV Power đoàn kết thống nhất. Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Công Kỳ ghi nhận sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn TCT đã quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Đồng thời yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ PV Power, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động xây dựng chương trình hành động và đề ra các giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra năm 2019.

PV