close

PV Power sẽ chuyển niêm yết lên sàn HOSE trước 25/12/2018

Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, MCK: POW) cho biết, PV Power đã hoàn thành toàn bộ quy trình pháp lý và sẽ được chuyển lên sàn HOSE chính thức trước ngày 25/12/2018.

Theo ông Giang, ngay sau khi IPO, PV Power đã chuyển sang niêm yết trên sàn UPCoM vào ngày 8/3/2018. Và để đảm bảo lợi ích của cổ đông, ngày 26/6/2018, PV Power đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu tại Hà Nội và chuyển chính thức thành công ty cổ phần vào ngày 1/7/2018. Hiện tại, PV Power đã hoàn thành toàn bộ quy trình pháp lý và sẽ được chuyển lên sàn HoSE chính thức trước ngày 25/12/2018.

PV Power sẽ chuyển lên sàn HoSE trước 25/12/2018

PV Power sau 11 năm thành lập đã trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp điện năng hàng đầu đất nước, đứng thứ 2 sau EVN về cung cấp điện lên lưới điện quốc gia. Hiện tại, công suất lắp đặt của PV Power chiếm 12% tổng công suất điện cả nước và cung ứng khoảng 15% lượng điện hằng năm cho Việt Nam.

PV Power cũng đã hoàn thành IPO 20% vốn điều lệ, vốn nhà nước tại PV Power hiện còn khoảng 80%. Theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt, PV Power đang tiến hành thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý và tìm kiếm các đối tác lớn để thoái vốn nhà nước. Phần thoái tiếp tục 29% vốn của Nhà nước sẽ được PV Power triển khai quyết liệt.

Mai Phương