close

PV Power đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2018 đạt 858 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) đặt mục tiêu doanh thu 6 tháng cuối năm 2018 đạt 14.037 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 953 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 858 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 609 tỷ đồng.


Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Theo PV Power, 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện sản xuất của toàn tổng công ty ước đạt 11,77 tỷ kWh, đạt 105% kế hoạch được giao; tổng doanh thu ước đạt 17.379 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch được giao; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.373 tỷ đồng (kế hoạch giao là 885 tỷ đồng), vượt 155% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.256 tỷ đôgnf (kế hoạch 785 tỷ đồng), vượt 160% kế hoạch.

Riêng Công ty Mẹ PV Power, sản lượng điện ước đạt 8,62 tỷ kWh, đạt 103% kế hoạch; doanh thu đạt 12.649 tỷ đồng (kế hoạch 11.555 tỷ đồng), đạt 109% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.190 tỷ đồng (kế hoạch là 746 tỷ đồng), đạt 160% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỷ đồng (kế hoạch 667 tỷ đồng), đạt 165% kế hoạch.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 là 9,8 tỷ kWh; doanh thu 14.037 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 953 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 858 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước là 609 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Mẹ PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện 6,9 tỷ kWh; doanh thu đạt 9.846 tỷ đồng; lợi nhuận sau trước thuế 878 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 800 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, trong 6 tháng cuối năm 2018, PV Power sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tổng công ty, thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án đã được duyệt; tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power.

Phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, Vinacomin, PVGAS trong công tác vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện của tổng công ty; huy động tối đa công suất, đủ nguồn khí/than để sản xuất và đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 và 2, Hủa Na, Nậm Cắt, Đakdrinh, Vũng Áng 1.

Bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy điện khi tham gia thị trường điện cạnh tranh. Đồng thời triển khai các bước công việc chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Tiếp tục quản lý, giám sát và có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả và triển khai công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3&4 đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Thanh Ngọc